Evropa.Země Evropy a bývalého Sovětského svazu

Charita ČR působí v rámci Evropy a v některých zemích bývalého Sovětského svazu. Jmenovitě se jedná o:

Podpora práce s opuštěnými dětmi

Podpora práce s opuštěnými dětmi

Podle hospodářských statistik patří Moldavsko k nejchudším zemím v Evropě. Neutěšená ekonomická situace způsobila odchod více než čtvrtiny moldavské populace do zahraničí za prací. V zemi po nich zůstávají staří rodiče a děti. V souvislosti s nimi se hovoří o veřejnosti prozatím velmi málo známém fenoménu „opuštěného dítěte“.

Domácí pečovatelská služba

Domácí pečovatelská služba

Nemocnice a domovy důchodců v Moldavsku kapacitně i co do nabízené péče naprosto nedostačují. Státní reformy tohoto sektoru se teprve rýsují. Jsou prosazovány především neziskovými organizacemi a do jejich plného uvedení do praxe ještě chybí mnoho let.

Tvůrčí dílny pro znevýhodněné děti z obce Bendery

Tvůrčí dílny pro znevýhodněné děti z obce Bendery

Fenomén opuštěných dětí je smutnou realitou Moldavska. Většina bezprizorných dětí končí v neutěšených podmínkách státních institucí, kde se jim dostane pouze hrubého pokrytí základních materiálních potřeb a kde používané metody odpovídají sovětskému modelu výchovy. Po letech strávených v ústavním zařízení je pak návrat do normálního života velmi složitý.

Dodali jsme křesla na dialýzu

Dodali jsme křesla na dialýzu

Srbské nemocnice se potýkají s nedostatkem prostředků na modernizaci vybavení, a proto Charita ČR dodala s využitím prostředků České rozvojové spolupráce deset dialyzačních křesel, které umožňují pohodlnou déletrvající polohu pacienta a splňují požadavky na moderní péči.

Prevence rakoviny u žen

Prevence rakoviny u žen

Charita ČR se v rámci nového projektu zaměřila na podporu prevence rakoviny u žen v srbském regionu Šumadie, respektive ve 40 vesnicích ležících v odlehlých oblastech, a tedy vzdálených od místní největší nemocnice ve městě Kragujevac.

Z historie pomoci Srbsku

Z historie pomoci Srbsku

Charita Česká republika působí v Srbsku dlouhodobě. Mezi lety 2003 a 2007 pomáhala hned v několika oblastech. Byla opravena škola v Bělehradě, vyškoleny pracovnice domácí péče, dále jsme pomáhali v integraci Romů a posilovali mezináboženský dialog.

Ministr Karel Schwarzenberg Moldavsko

Ministr Karel Schwarzenberg Moldavsko

V pátek 1. října navštívil ministr zahraničních věcí ČR, Karel Schwarzenberg, moldavskou obec Dorotská v okresu Dubasarai, kde se seznámil s projekty Charity ČR.

Povodně v Moldavsku

Povodně v Moldavsku

Po vytrvalých deštích na konci června a začátku července postihly Moldavsko rozsáhlé záplavy. Postiženy byly zejména oblasti na severu a západě země podél řeky Prut, tvořící hranici s Rumunskem. Voda zatopila přes 500 domů a zasáhla více než 2 500 osob, z toho nejméně 150 dětí.