Evropa.Země Evropy a bývalého Sovětského svazu

Charita ČR působí v rámci Evropy a v některých zemích bývalého Sovětského svazu. Jmenovitě se jedná o:

Tlučte na dveře státních činitelů silněji

Tlučte na dveře státních činitelů silněji

radí východní Evropa jižnímu Kavkazu. Kde končí medicína a nastupuje psychosociální pomoc ve službách domácí péče? Je vůbec možné obě části od sebe oddělit? Kde najít zdroje financování a udržitelnosti poskytovaných služeb, když pojišťovny proplácejí jen malou část a to zdaleka ne vždy a všude, stát dává ruce pryč a klientů přibývá?

Občanský sektor

Občanský sektor

Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 se z Moldavska, dříve státu se středními příjmy, stala nejchudší země v Evropě. Nedostatek udržitelných příležitostí k vytváření zisku na venkově způsobil, že se chudoba stala nevlídnou realitou většiny venkovských domácností. Z ekonomického hlediska je problém chudoby na venkově stále zásadní a nevyřešený.

Volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež

Volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež

Masivní migrace obyvatel produktivního věku (více než 40%) za prací způsobila kromě jiného rozpad rodinných vazeb a tím i sociálního zázemí. V zemi zůstávají jen staří a nemocní lidé a hlavně děti, které jsou odkázány samy na sebe.

Tátu znám jen po hlase

Tátu znám jen po hlase

Přinášíme vám reportáž z moldavské internátní školy, kde žijí sociální sirotci. Děti rodiče mají, ale daleko – odjeli totiž vydělávat peníze do zahraničí. V Moldavsku, nejchudší zemi Evropy, je ekonomická migrace velmi častá. A internáty plné sociálních sirotků jsou problém, který je zatím spíše podceňován.

Ve městě Cahul bylo otevřeno centrum domácí péče

Ve městě Cahul bylo otevřeno centrum domácí péče

V pořadí již druhé denní centrum pro staré a nemocné lidi zahájilo v těchto dnech svůj provoz. Projekt rozvoje domácí pečovatelské služby vede Charita ČR v Moldavsku od roku 2007.

V Dubasari bylo otevřeno centrum pro nemocné

V Dubasari bylo otevřeno centrum pro nemocné

„Není to dar, co dnes Česká republika předává obci Dorockaia, ale především velká zodpovědnost, která je od dnešního dne plně ve vaší režii,“ zahájil slavnostní otevření svým proslovem velvyslanec České republiky v Moldavsku, pan Petr Kypr.

Země na okraji

Země na okraji

Moldavsko – země, která v minulosti patřila pod osmanskou říši, poté náležela k Rumunsku a naposled byla součástí sovětského impéria. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 získala nezávislost, ta ji však bohatství nepřinesla.

Pomoc uprchlickým rodinám v provincii Jižní Osetie (Gruzie)

Charita Česká republika poskytla 120 000 Kč na pomoc lidem, kteří v důsledku ozbrojeného konfliktu v provincii Jižní Osetie a Gruzie opustili své domovy a vydali se do Severní Osetie (Ruská federace).