V Gruzii vydali příručku k lepší péči o děti trpící autismem

Charita ČR usiluje o zvyšování kvalifikace gruzínských odborníků pečujících o osoby s poruchou autistického spektra. Již v listopadu 2016 se 34 odborníků z nejrůznějších organizací z Tbilisi i přilehlých regionů zúčastnilo pětidenního školícího cyklu na téma "Hodnocení základních jazykových a studijních dovedností". Obeznámili se s moderními metodami na hodnocení individuálních vývojových a vzdělávacích plánů dětí trpících autismem.

V pátek 10. února 2017 se účastníci podzimního školení opět setkali, aby převzali publikaci metodiky "Hodnocení základních jazykových a studijních dovedností", která za podpory Charity ČR vyšla tiskem v gruzínštině. Zástupce Českého velvyslanectví v Gruzii Jan Černík účastníkům rovněž rozdal certifikáty o úspěšném dokončení stejnojmenného kurzu.

Rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra v Gruzii byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Logo ČRA.