I v Arménii se učili, jak na lepší fundraising

Účastníci získali za svoji účast certifikát (foto: Gabriel Ouzounian).

18. až 21. ledna 2016 probíhal v arménském hlavním městě Jerevanu kurz „Lepší fundraising pro Arménii“. 25 lidí se na něm učilo metodám efektivnějšího fundraisingu, možnostem financování nevládních organizací, tvorbě rozpočtu, tvorbě projektových návrhů a nakonec i způsobům dosažení evropských dotací. Podobné školení se konalo i v gruzínském Tbilisi.

Účastníky krom poslouchání čekala i pečlivá práce na vlastním návrhu projektu (foto: G. Ouzounian).

Klíčovým se v obou případech stalo porozumění matici logického rámce coby nástroje k rozvoji nápadů i k jasnějšímu cílení dílčích aktivit. Příprava matice přitom umožnila hlouběji uvažovat o cílech, účelech a potřebných krocích vedoucích k úspěchu. Opomenout nešlo ani vytyčení možných rizik. Lektoři kurzu rovněž přednesli koncept trojúhelníku „zdroje/čas/rozsah aktivit“ spolu s doporučením, aby všechny tři položky fungovaly v rovnováze.

Školení uzavřela práce ve skupinách, v nichž účastníci připravili zkušební návrh projektu předloženého Evropské komisi. Při tvorbě se přitom drželi výzev týkajících se práv zranitelných skupin (lidé se zdravotním postižením, senioři, ženy, děti aj.). Každý tým měl za úkol předložit vedle matice logického rámce i rozpočet. Obojí následně představili ostatním, načež získali zpětnou vazbu od lektorů kurzu i od ostatních týmů.

Většina účastníků zastává ve svých obcích nějakou z vedoucích pozic, díky čemuž mohou šířit naučené dovednosti dále, snadněji zavádět změny ve svém okolí a motivovat ostatní k podobné občanské aktivitě.

Vzdělávací kurz se v Jerevanu, stejně jako v gruzínském Tbilisi, uskutečnil díky partnerství Charity ČR s maďarskou organizací Baptist Aid, organizací ADRA Slovensko a charitativní organizací Ararat Araqeltium. Financoval jej Mezinárodní visegrádský fond.

Účastníci diskutující nad podobou konečného návrhu (foto: Gabriel Ouzounian).Součást návrhu tvořil i přesný rozpočet (foto: Gabriel Ouzounian).Jedna ze skupin prezentujících svůj nápad (foto: Gabriel Ouzounian).