Péče o osoby s postižením

Zdravotní sestra u hendikepované pacientkyNázev projektu: Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro osoby s postižením

Doba trvání projektu: červen 2015 až červen 2017

Partnerské organizace:

  • Gruzínská společnost pro zdravotnické právo a bioetiku (Tbilisi, Gruzie)
  • Gruzínska asociace sociálních pracovníků (Tbilisi, Gruzie)

Zaměření projektu: zdravotnictví

Cíl: Zvýšení dostupnosti kvalitních zdravotnických služeb pro osoby s postižením.

Cílová skupina:

  • 30 pracovníků gruzínské Agentury sociálního zabezpečení
  • 140 rodinných lékařů v Zugdidi a Telavi
  • pracovníci gruzínského Ministerstva práce, zdravotnictví a sociálních věcí
  • pracovníci Obecního zastupitelstva měst Zugdidi a Telavi
  • pracovníci nevládních organizací věnujících se osobám s postižením 

Země: Gruzie (Zugdidi, Telavi)

Popis projektu:

Jedním ze současných problémů gruzínského zdravotnictví je postavení osob s postižením a jejich začlenění do společnosti. I přes snahu vlády v posledních letech představuje zdravotní postižení stále stigma. Velká část lidí se takovému označení raději vyhýbá, čímž přichází o svá práva i přístup ke zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení.

Charita ČR proto navazuje na své předchozí aktivity z let 2013 a 2014, kdy v Gruzii zvyšovala povědomí o možnostech zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, a jejichž součást tvořila i studie aktuálních potřeb dotyčných osob. Na základě závěrů výzkumu se nyní zaměří na propagaci práv osob s postižením na zdravotní péči.

Jedním z plánovaných kroků je vzdělávání rodinných lékařů a zdravotních sester v otázkách postižení, etiky a lidských práv, čímž dojde k odstranění doposud tak běžné diskriminace ve zdravotnických institucích. Osvěta přispěje i k usnadnění vztahů mezi zdravotnickým personálem a lidmi s postižením, čímž se zvýší kvalita zdravotnických služeb.

Charita ČR zaměří pozornost i na sociální pracovníky, kteří podstoupí školení o podmínkách lidí s postižením, o jejich přístupu ke zdravotní péči a odpovídající práci s nimi. Dojde rovněž k aktualizaci učebních osnov studentů sociální práce na specializovaných gruzínských univerzitách.

Rovněž se rozšíří existující poradenská linka, jejíž tým naváže úzkou spolupráci se sociálními pracovníky a právníkem. Linka poskytne data pro systematickou analýzu případů porušování práv lidí s postižením a pro formulaci doporučení zákonodárcům a dalším zúčastněným stranám.

Zároveň se spustí informační kampaň na zvýšení povědomí a informovanosti lidí s postižením o jejich právech a možnostech přístupu ke zdravotní a sociální péči.

Na výše uvedených aktivitách spolupracuje Charita ČR s Gruzínskou společností pro zdravotnické právo a bioetiku, Gruzínskou asociací sociálních pracovníků a se státními institucemi, jako je Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí nebo Tbiliská státní lékařská univerzita.

Rozpočet celkem: 2 800 000 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).