Podpora tradičních způsobů obživy v Thušsku

Pěstování brambor a výroba vlny v ThušskuNázev projektu: Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Thušsku

Doba trvání projektu: duben 2015 až září 2018

Partnerské organizace: Samospráva města Achmeta, Agentura pro chráněné oblasti Ministerstva životního prostředí

Zaměření projektu: Zemědělství

Cíle:

  1. Udržitelný rozvoj regionu Thušska s ohledem na environmentální a socio-ekonomické aspekty
  2. Zvýšení příjmů místních pěstitelů a pastevců z tradiční zemědělské produkce prováděné trvale udržitelným způsobem

Cílová skupina: Pěstitelé zeleniny a chovatelé ovcí v Thušsku

Země: Gruzie, kraj Kachetie, okres Achmeta

Popis projektu:

Úrodná půda spolu s bohatou vegetací a vhodnými klimatickými podmínkami dávají místnímu zemědělství v Gruzii značný potenciál, který se však v současné době plně nevyužívá. 

Charita ČR proto navazuje na předchozí aktivity financované Českou rozvojovou agenturou v Adžárii a v Thušsku. Nyní se zaměří především na rozvoj tradičního způsobu obživy zdejších farmářů, zahrnující pěstování místních zemědělských plodin, tedy především brambor, a zpracování ovčí vlny ve vysokohorské oblasti Thušsko, která administrativně patří k achmetskému okresu kachetského kraje.

Kachetie vede v Gruzii  co do rozlohy zemědělské půdy zahrnující ornou půdu, vinohrady a sady. Zdejší farmáři se kromě vinné révy orientují na pěstování jednoletých plodin, jako je kukuřice, pšenice, ječmen, slunečnice a brambory. Zcela jiná je ale situace v odlehlém horském Thušsku, přístupném pouze přes průsmyk Abano, ležící v nadmořské výšce téměř tří tisíc metrů. Thušové tradičně pěstují vysoce kvalitní brambory a doplňkově mrkev, především ale využívají letní a zimní pastviny pro spásání ovcemi a hovězím dobytkem.

Hlavním problémem je v dané oblasti pokles příjmu z tradiční zemědělské produkce. Důvodem je nedostatečný odbyt vlny a pokles celkové produkce brambor. Vlna má nízkou kvalitu, která souvisí s ručním stříháním ovcí a chybějícím zařízením pro čištění vlny. V případě vlny i brambor hraje významnou roli také jejich nákladná a komplikovaná doprava po nezpevněných silnicích, spojující Thušsko s dolinou.

Proto se Charita ČR společně se samosprávným úřadem města Achmeta zaměří na podporu manažerů, účetních a techniků dvou nově založených zemědělských družstev, na zajištění vybraných výrobních vstupů a také na koordinaci odbytu zemědělských produktů. Jednotlivé aktivity projektu tak posilí samotnou výrobu ovčí vlny, pěstování a prodej brambor a zeleniny, a to od výkupu od farmářů přes dopravu, skladování, zpracování a marketing až ke konečnému spotřebiteli.

Dojde k nákupu techniky pro zpracování ovčí vlny, pro pěstování brambor včetně pořízení kvalitní sadby vhodné do místních agroekologických podmínek. Členům obou zemědělských družstev se dostane metodické podpory v podobě školení mj. o odbytu jednotlivých zemědělských produktů.  Získají tak potřebné znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení jejich příjmů a zároveň k udržení tradičního způsobu místního hospodaření.

Na cvičných políčcích si farmáři pod vedením odborníků na organické zemědělství vyzkouší ekologicky šetrné metody pěstování zeleniny, a to jak na volné půdě, tak ve fóliovnících. Doplňkově proběhne i soutěž mezi farmáři o nejlepší obchodní plán zaměřený na využití dosud opomíjených zemědělských možností v oblasti, mezi které patří sušení lesních bobulí a hub nebo včelařství.

Samospráva města Achmeta administrativně pokrývá i horský region Thušsko a je rovněž zřizovatelem Chráněné krajinné oblasti Thušsko (CHKOT), jejíž správa bude zajišťovat spolufinancování projektu a podílet se na některých aktivitách, např. zhotovení přístřešků pro střižny ovcí. Spolupracující organizace včetně Charity ČR tak nepochybně přispějí k rozvoji odlehlého regionu, který by jinak kvůli nedostatku prostředků a know-how ztratil svůj jedinečný charakter.

Rozpočet celkem: 5 789 474 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).