Podpora rozvoje venkova

Gruzie - ilustrační foto Tomáš ĎuraňaNázev projektu: Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v regionu Khulo

Doba trvání projektu: květen 2017 až únor 2021

Partnerské organizace: 

  • Chorvatská síť rozvoje venkova – HMRR
  • PMC Výzkumné centrum – PMC RC

Zaměření projektu: Rozvoj venkova, udržitelnost

Cíl: Vytvoření místní akční skupiny a zavedení plánu rozvoje municipality Khulo, zvýšení konkurenceschopnosti a diverzifikace místní ekonomiky, zvýšení zaměstnanosti a příjmu domácností.

Cílová skupina: Výsledky projektu ovlivní celou místní populaci, tedy asi 23 500 osob.

  • farmáři
  • chovatelé dobytka
  • poskytovatelé turistických služeb
  • producenti potravin a řemeslníci
  • členové místních komunit (např. mládež)
  • zástupci místní samosprávy

Země/oblast: Gruzie, municipalita Khulo

Popis projektu: 

Horský region Khulo se nachází v Adjaře, autonomní republice na jihozápadě Gruzie. V minulosti byla oblast vícekrát zasažena povodněmi a  následnými sesuvy půdy, které zapříčinily odliv částí místní populace. Rozvoji regionu také brání zaostalost zemědělství, obchodu, turismu i dalších služeb.

Místní podnikatelé a farmáři nemají dostatek znalostí o plánování a řízení obchodu a marketingu, nejsou schopni ekonomicky výhodně prodat své produkty nebo služby na místním trhu. Některé zdejší postupy v zemědělství navíc způsobují erozi a nízkou výnosnost půdy, což má negativní dopad na příjmy domácností a další rozvoj. Podobná neznalost omezuje také lepší využití potenciálu cestovního ruchu, zejména v oblasti agroturismu. Výrobci potravin a řemeslných výrobků zároveň nedokážou dostát ani národním standardům. Komunita není zvyklá spolupracovat a efektivně plánovat rozvoj. Zástupci místní samosprávy nemají s plánováním rozvoje dostatek zkušeností, chybí jim vzdělání, správný systém monitoringu atp.

Municipalita Khulo proto potřebuje podpořit rozmanitost a udržitelnost místní ekonomiky s ohledem na ochranu životního prostředí. Vznikne funkční místní akční skupina, která formuluje lokální rozvojovou strategii a do níž se zapojí minimálně 25 členů komunity. Bude vycházet ze zkušeností chorvatských a dalších gruzínských místních akčních skupin, pomůže vytvořit a zavést udržitelnou strategii rozvoje regionu, která přispěje ke zvýšení zaměstnanosti a příjmu domácností. Podpora a zaškolení farmářů, místních podnikatelů, mládeže či drobných řemeslníků navíc přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a ziskovosti. Cílové skupiny získají lepší dovednosti v oblasti plánování a řízení podniku, posílí propagaci svých produktů a služeb. Vznikne také plán turistického rozvoje, kampaň propagující turismus v Khulo apod. Zapojit by se mělo 130 podnikatelů, 50 poskytovatelů turistických služeb a 80 farmářů. To vše za účelem celkového snížení chudoby regionu a migrace jeho obyvatel.

Projekty pro rozvoj venkova, do nichž se obyvatelé regionu zapojí, budou financované z Fondu pro rozvoj venkova.

Rozpočet celkem: 2 000 000 EUR

Donor: EuropeAid