Školení Arménů očima Laury Schubert

Jednotlivé skupiny zkusily vytvočit cvičný návrh pro Evropskou komisi.

„Existují dovednosti, které využije každý člověk budující svoji kariéru (například schopnost rozumět fundraisingu, stanovit rozpočet nebo řídit vlastní aktivity) - a zejména pak lidé z oblasti humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Na rozdíl od jiných studentů toužících rychle dokončit studia a najít si zaměstnání, jdu já cestou co největšího rozšiřování vlastních obzorů,“ vypráví Laura Schubert, dobrovolnice vypomáhající Charitě v Gruzii.

Školení se zúčastnila i programová administrátorka pro Gruzii, Zuzana Hricovová.„Dostala jsem příležitost podívat se na školení v arménském Jerevanu, které se zde konalo 18. až 21. ledna 2016. Kurz „Lepší fundraising pro Arménii“ se zaměřil na nevládní neziskové organizace a zúčastnili se jej zejména představitelé náboženských obcí. Mnoho z nich o dané problematice nemělo žádné povědomí. Posluchači se proto nebáli klást dotaz za dotazem, díky čemuž dovedli samostatně zpracovat vlastní cvičný návrh na dobročinný program usilující o získání dotace 200 až 400 000 eur od Evropské komise. Týkat se měl libovolné skupiny zranitelných lidí.

V mé skupině jsme nejprve řešili, koho bychom chtěli vlastně podpořit. Nakonec zvítězila skupina znevýhodněných dětí a mládeže z ulic ve věku 8 až 16 let. Navrhli jsme denní centrum poskytující dětem praktické dovednosti uplatitelné při hledání budoucího zaměstnání – konkrétně vaření, elektromontážní práce, tesařství, klempířství a šití. Nakonec všichni zalitovali, že jde jen o zkoušku nanečisto,“ přiznala dobrovolnice.

Jeden z lektorů na závěr zmínil nutnost budovat se svými sponzory vzájemné vztahy a aktivně se o ně zajímat. „Uvědomila jsem si, jak se sféra humanitární práce podobá té komerční. Ani v ní se jednotlivé neziskové organizace neobejdou bez upevňování partnerských kontaktů,“ přiblížila Laura. Kurz navíc Lauru i ostatní účastníky motivoval uplatnit nově nabité dovednosti i v reálném životě.

Aktivity v rámci Východního partnerství financoval Mezinárodní visegrádský fond.

Práce ve skupinách - navrhování vlastního projektového plánu.Lektoři přednesli zkušenosti ze své praxe a doporučili mimo jiné budovat se sponzory dobré vztahy.Hromadné foto všech účastníků.