Služby pro děti a mládež s autismem

Ilustrační fotoNázev projektu: Rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra v Gruzii

Doba trvání projektu: srpen 2015 až listopad 2018

Partnerské organizace:

 • Institut dětského vývoje při Iljově státní univerzitě (Tbilisi, Gruzie)
 • Gruzínská nezisková organizace First Step Georgia (Tbilisi, Gruzie)

Zaměření projektu: Zdravotní péče, vzdělávání

Cíl: Zkvalitnění diagnostické, terapeutické, sociální a vzdělávací služby poskytované dětem a mládeži s poruchou autistického spektra v Gruzii.

Cílová skupina:

 • 70 představitelů Ministerstva práce, zdravotnictví a sociálních věcí; Ministerstva školství a Magistrátu hlavního města Tbilisi
 • 30 klinických psychologů, terapeutů a poradenských pracovníků
 • 60 lékařů a zdravotních sester
 • 4 rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich příbuzní
 • 8 dětí s PAS v inkluzívní třídě

Země/oblast: Tbilisi, Zugdidi, Batumi / Gruzie

Popis projektu:

Lidem trpícím poruchami autistického spektra (PAS) není v Gruzii v současnosti přiznáván statut „osob s postižením“, který lze udělit pouze spolu s dalšími vývojovými poruchami v raném dětství (např. hluchotou). V zemi pro osoby s PAS neexistuje ani konkrétní socializační proces, který by dětem pomohl se začleněním do kolektivu v místech, kde neexistují inkluzivní třídy.

Charita ČR proto ve spolupráci s Institutem dětského vývoje při Iljově státní univerzitě v Tbilisi, gruzínskou neziskovou organizací First Step Georgia a českou APLA – Asociací pomáhající osobám s autismem podniká čtyři kroky ke zlepšení situace:

 1. osvěta a vypracování akčního plánu;
 2. zvyšování znalostí gruzínských odborníků věnujících se práci s dětmi s PAS v oblasti diagnostiky a terapie;
 3. začlenění modelu inkluzívního předškolního vzdělávání dětí s PAS;
 4. povzbuzení rodinných příslušníků k podpoře společenského začlenění svých příbuzných.

Jeden z účinných prostředků začleňování autistů do společnosti spočívá v provozu pilotní integrační třídy pro autistické děti, která funguje v mateřské školce v Tbilisi. Pro rozšíření do dalších vzdělávacích zařízení v gruzínské metropoli i jejím okolí připravují odborníci z organizace APLA spolu s učiteli z pilotní třídy metodické pokyny pro učitele doprovázené příklady z praxe. 

Vznikne také svépomocná skupina rodičů dětí s autismem, která bude pomáhat ostatním učitelům a bude se podílet na bourání společenských předsudků vůči lidem trpícím autismem. Bez aktivního zapojení rodičů a rodinných příslušníků dotyčných dětí by zajištění začlenění nebylo možné.

V polovině roku 2017 pak Charita ČR předloží akční plán pro celoživotní péči o osoby s PAS sloužící jako základní dokument pro státní instituce, zejména Ministerstvo školství a vědy.

Rozpočet celkem: 4 736 845 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).