Umělci v Gruzii podpořili osoby s autismem

Návštěvnice před vystavenými exponáty.

V budově Městského shromáždění v Tbilisi se na Den autismu na začátku dubna konala výstava na podporu osob trpících poruchami autistického spektra. Zúčastnilo se jí přes 100 návštěvníků, které uvítala Maka Chichua, první dáma Gruzie.

Při své úvoMaka Chichua, první dáma Gruzie.dní řeči Maka Chichua poděkovala všem organizátorům výstavy i umělcům poskytnuvším svá díla. Zdůraznila potřebu věnovat se problematice autismu a vyjádřila vděk za všechny akce pořádané ku příležitosti Mezinárodního dne autismu (2. duben).

Výstavu v gruzínské metropoli podpořilo celkem 23 výtvarníků a sochařů. Program doprovázel hudební soubor dětí trpících autismem.

Výstavu veřejnosti slavnostně otevřela Sophie Kereselidze, ředitelka Centra autismu Institutu dětského vývoje při Iljově státní univerzitě. Před pomyslným přestřižením pásky poděkovala všem, kteří napomohli jejímu vzniku.

V Gruzii se každým rokem počet lidí připomínajících si Mezinárodní den autismu zvyšuje, což svědčí o zvyšujícím se povědomí veřejnosti o této nemoci.

Projekt na rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra v Gruzii byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Budova Městského shromáždění v Tbilisi.Sophie Kereselidze, ředitelka Centra autismu Institutu dětského vývoje při Iljově státní univerzitě. Na výstavě mohli veřejně promluvit umělci i osoby trpící poruchami autistického spektra.ČRA.