Vybudování onkologického centra v Zugdidi

Název projektu: Vybudování a propagace onkologického screeningového centra v Zugdidi

Doba trvání projektu: září 2015 až září 2018

Partnerské organizace:

  • Centrum prevence rakoviny (Tbilisi, Gruzie)
  • Tanadgoma (Tbilisi, Gruzie)

Zaměření projektu: Zdravotnictví

Cíl: Přispění k naplnění gruzínského Národního programu pro screening v oblasti prevence a včasné diagnostiky rakoviny děložního čípku a prsu.

Cílová skupina:

  • Pracovníci Centra prevence rakoviny
  • Obyvatelé provincie Samegrelo

Země/oblast: Zugdidi, region Samegrelo / Gruzie

Popis projektu:

Gruzínské zdravotnictví prošlo po rozpadu SSSR řadou ne příliš účinných reforem a i přes značný pokrok v posledních letech stále podléhá kritice kvůli špatné dostupnosti pro chudší obyvatele, nízké kvalitě i nedostatku základního vybavení. Řada pacientů na základě chybné diagnózy podstupuje nevhodnou léčbu, přičemž v Gruzii téměř nefunguje systém prevence.

Leckde diagnostické služby chybí úplně, neboť zdejší soukromá onkologická centra poskytují pouze chemoterapii. Pro diagnózu dochází pacienti do značně vzdálených zařízení v Kutaisi a Tbilisi, což snižuje jejich využitelnost ze strany obyvatel regionu Samegrelo.

Gruzínská vláda proto v roce 2013 přijala Národní strategii pro kontrolu onkologických onemocnění (National Cancer Control Strategy), která má zvyšovat odbornost lékařů a rovněž zajistit dostupné profesionální zdravotnické služby pro pacienty s rakovinou.

Charita ČR v Zugdidi v současnosti buduje nové onkologické screeningové centrum, které po dokončení předá gruzínské organizaci Centrum prevence rakoviny. To následně prostor vybaví mamografem k diagnostice a prevenci nádorových onemocnění ženského prsu, kolposkopem k vyšetření děložního čípku i operačním sálem. Region Samegrelo tak získá vlastní moderně vybavené pracoviště společně s profesionálním zdravotnickým personálem.

Charita ČR ve spolupráci s místní organizací Tanadgoma rovněž pomocí informační kampaně šíří povědomí obyvatel Zugdidi o nových možnostech prevence a léčby rakoviny.

Rozpočet celkem: 7 000 000 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).