Zlepšování kvality zdravotní péče

Gruzie, ilustrační foto Tomáš ĎuraňaNázev projektu: Spuštění systému zlepšení kvality primární zdravotní péče v Gruzii

Doba trvání projektu: červen 2017 až prosinec 2019

Partnerské organizace: Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí (MoLHSA) Gruzie

Zaměření projektu: Zdravotní péče / nastavování standardů kvality zdravotní péče

Cíl: Zavedení strategie pro zlepšení kvality primární zdravotní péče a léčby dětské leukémie v Gruzii (vytvoření nové metodiky pro zlepšení kvality zdravotní péče, systému kontroly a využívání nových standardů v praxi)

Cílová skupina:

  • poskytovatelé primární zdravotní péče (min. 5 ordinací)
  • 30 rodinných lékařů a 30 zdravotních sester
  • pacienti využívající primární péči
  • dětští pacienti s leukémií

Země/oblast: Gruzie

Popis projektu: 

Gruzínské zdravotnictví dlouhodobě trápí četné problémy, které jsou z velké míry dědictvím reforem uskutečněných po rozpadu Sovětského svazu, zejména ukvapené privatizace a komercializace zdravotní péče, jež proběhly bez zavedení kontrolních a regulačních mechanismů k ochraně pacientů a jejich práv. Zdravotní sektor tak trpí nedostatkem kvalifikovaných zdravotních pracovníků, nemocnice a zdravotnická zařízení nejsou dostatečně vybavena. Prevence a kontrola infekčních i neinfekčních chorob nedostačuje, objevují se i problémy s diagnostikou a následnou chybně zvolenou léčbou. Nízká kvalita a špatná dostupnost zdravotnických a sociálních služeb, slabé řízení a chybějící účinné postupy postihují zejména seniory, děti, osoby s postižením, nejchudších osoby a osoby žijící v odlehlých oblastech.

Aktuálně v Gruzii existuje velká poptávka po zlepšení kvality systému zdravotní péče. Vláda tuto potřebu zahrnula do Strategie pro rozvoj zdravotního sektoru pro období 2014–2020. Charita ČR se zapojí do pilotního projektu v pěti zařízeních v Tbilisi a pomůže nastavit model, který bude v případě úspěchu zaveden v celé Gruzii.

Na začátku projektu zřídí Charita ČR ve spolupráci s gruzínským ministerstvem práce, zdravotnictví a sociálních věcí Jednotku zlepšení kvality zdravotní péče. Poté společně s ministerstvem vybere dva experty/konzultanty, kteří se v září 2017 zúčastní studijní cesty do ČR, kde se seznámí s nastavením kvality primární zdravotní péče u nás. Ve spolupráci s nezávislým českým expertem pak vytvoří metodické postupy pro zlepšení kvality zdravotní péče.

V pěti pilotních zařízeních v Tbilisi (ordinace primární zdravotní péče) proběhnou školení zaměřená na představení nejméně pěti ukazatelů kvality zdravotní péče a podávání zpětné vazby ministerstvu.

Gruzínští odborníci také navrhnou nový model plateb primární zdravotní péče, který by měl motivovat rodinné lékaře k důslednější prevenci nemocí, zajištění účinnější léčby pacientů s chronickými nemocemi a léčby obecně.

Jednou z dílčích částí projektu bude také posun v diagnostice a léčbě dětské leukémie v centrální dětské nemocnici Iashvili. Hematologicko-onkologické centrum Iashvili je nyní jediné centrum léčby pro děti s akutní leukémií a lymfomy v Gruzii. Každoročně má diagnostikovaných zhruba 40 až 50 nových případů. Náklady na léčbu se částečně hradí ze státního programu, ale nepokryjí náklady na léčbu všech dětí.

Pokud se nový model primární zdravotní péče testovaný v pilotních zařízeních osvědčí, měli by jej postupně přijmout lékaři v celé Gruzii. Prospěch to přinese celé gruzínské veřejnosti, která bude těžit ze zlepšené kvality zdravotní péče.

Rozpočet celkem: 6 140 975 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

ČR pomáhá