Kosovo.Kosovo

První projekty, kterými Charita ČR pomáhala obyvatelům Kosova, se zaměřovaly na kurzy znakové řeči, anglického jazyka a na počítačové kurzy pořádané v sociálním centru pro nevidomé a hluchoněmé. V roce 2013 se do země Charita ČR vrací, a to s projektem na podporu zaměstnanosti v regionu severního Kosova mj. zlepšením neformálního a celoživotního vzdělávání místních obyvatel, především dlouhodobě nezaměstnaných a školní i středoškolské mládeže. Jiné aktivity Charity ČR v Kosovu se soustředí na zvýšení šance dětí s postižením a dětí sociálně vyloučených na začlenění do pracovního trhu a plné uplatnění v něm.

V Kosovu se lépe uplatní mladí lidé s handicapem

Jedním z pořízených strojů je flexoprint (ilustrační foto).

Na internátní škole pro děti se sluchovými poruchami v jihokosovském Prizrenu proběhlo v rámci praktické výuky na konci října čtyřdenní školení v práci s nově zakoupenými stroji na výrobu kartonu. Charita ČR jejich pořízením přispěla ke zlepšení budoucího pracovního uplatnění studentů s postižením.

Školení o autismu ve městě Prizren

Účastníci školení o autismu v kosovském městě Prizren.

V Centru rané diagnostiky a péče v jihokosovském městě Prizren proběhlo již třetí letošní školení vedené českými odborníky z organizace APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem). 1. až 4. říjen tak patřil lektorovi Romanu Peškovi, který dané téma představil zaměstnancům Centra i rodičům do něj docházejících dětí.

Podpora diagnostiky a práce s dětmi s poruchami rozvoje

Kateřina Thorová (vlevo) a Veronika Šporclová (vpravo) z organizace APLA s pracovníky Centra včasné detekce a rané péče po dobu školení (foto: Lekë Laçi).

Charita ČR ve spolupráci s Charitou Kosovo uspořádala v první polovině září dvě školení, která se zaměřila na vzdělávání a diagnostiku dětí a mládeže s poruchami autistického spektra v kosovském městě Prizren. Uskutečnila se v Centru včasné detekce a rané péče pro zdejší pracovníky pod vedením zkušených českých odborníků z organizace APLA ČR.