Informace o Kosovuvlajka-kosovo

Celý název: Kosovská republika

Rozloha: 10 912 km²

Počet obyvatel1 900 000 (odhad 2014)

Státní zřízení: parlamentní republika

Mezinárodní status: částečně uznaný nečlenský stát OSN, de jure součást Srbska

Měna: euro

Hlavní město: Priština

Časové pásmo: SEČ

Jazyk: srbština a albánština (oficiálně rovnoprávné), bosenština, turečtina, romština

Obyvatelstvo (etnika): Albánci (92 %), Srbové (5 %), Goranci, Makedonci, Romové a další

Náboženství: islám – sunnité (95 %), křesťanství – katolictví (2 %), křesťanství – pravoslaví (1,5 %),

Telefonní předvolba z ČR: +383

 

Historické okamžiky: Autonomní Kosovská oblast byla na území Kosova vyhlášena poprvé v roce 1945. Oficiálně šlo o součást Socialistické republiky Srbsko, jedné z federativních republik socialistické Jugoslávie. Autonomii Kosova ukončila nová srbská ústava z 28. září 1990, kdy se Kosovo dostalo pod přímou srbskou správu. V 90. letech vznikly neformální struktury kosovských Albánců – školy, včetně neoficiální univerzity, i parlament pracující v ilegalitě. Daytonská dohoda z roku 1995, která potvrdila rozpad Jugoslávie, nepočítala se samostatným Kosovem a to vedlo k založení Kosovské osvobozenecké armády (UÇK). Roku 1997 vypukla v Kosovu občanská válka mezi UÇK a srbskými jednotkami. V roce 1999 se do sporu vložily jednotky NATO a bombardování zavinilo masivní uprchlickou vlnu. 10. června 1999 byla Kosovu v rezoluci Rady bezpečnosti OSN přiznána autonomie v rámci Srbska, fakticky ale Srbsko ztratilo nad Kosovem kontrolu. Zdejší Albánci zde záhy vytvořili místní parlament, vládu, jakož i další nezávislé instituce. Kosovo se ocitlo pod správou OSN a NATO až do 17. února 2008, kdy parlament autonomní oblasti vyhlásil nezávislost na Srbsku a prohlásil Kosovo za demokratický, světský a multietnický stát. Oficiální orgány a představitelé Srbska však nezávislost odmítají uznat a považují oblast nadále za součást Srbska, postoj ostatních států není jednotný.

Zajímavost: Česká republika uznala nezávislost Kosova 21. května 2008. V prosinci 2014 se Kosovská republika stala řádným členem Mezinárodního olympijského výboru.

Bližší informace o cestování do Kosova najdete na: www.mzv.cz