Péčí o děti k lepší budoucnosti

Charita pomáhá znevýhodněným dětem například s domácími úkolyNázev projektu: Péčí o děti k lepší budoucnosti

Doba trvání projektu: únor 2016 až prosinec 2017

Partnerská organizace: Nevládní nezisková organizace Lighthouse

Zaměření projektu: Vzdělávání, sociální práce

Cíl: Předcházení sociálnímu vyloučení dětí ve věku 6 až 15 let. 

Cílová skupina:

  • Děti ve věku 6 až 15 let sociálně vyloučené nebo ty, jimž sociální vyloučení hrozí
  • Děti ve věku 6 až 15 let
  • Rodiče či příbuzní dětí sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených
  • Školy
  • Veřejnost

Země/oblast: Severní Kosovo

Popis projektu:

Severní Kosovo dlouhou dobu podléhalo izolaci kvůli své poloze mezi zbytkem provincie řízené z Prištiny a Srbskem. Přestože se v roce 2013 region stal součástí kosovského administrativního a právního systému, zůstává oblast i nadále poněkud stranou a přetrvává její administrativně nevyjasněné postavení mezi Prištinou a Bělehradem, což negativně dopadá na ekonomiku a sociální, zdravotní i vzdělávací systém.

Ve čtyřech okresech severního Kosova žije přibližně 65 000 osob, z toho 3 200 dětí ve věku 6 až 15 let. Zhruba 700 dětí přitom čelí sociálnímu vyloučení či jeho riziku. Příčin lze jmenovat hned několik. Předně jde o vzdělávací systém, který neumí reagovat na potřeby dětí se zvláštními potřebami. Na školách chybí vzdělávací asistenti i speciální pedagogové, školy hospodaří s omezenými rozpočty, nedostává se vhodných učebních pomůcek a nevyužívají moderní učební metody. Problém tkví i ve slabé podpoře dětí ze strany rodičů zaviněné jejich nízkým vzděláním, nezájmem, malým povědomím o rizicích vyloučení nebo neuspokojivou ekonomickou situací.

Děti navíc často tráví čas způsobem nepřispívajícím k jejich rozvoji, zejména kvůli omezené dostupnosti kvalitních volnočasových aktivit. Vinu nesou vysoké členské poplatky stávajících zájmových kroužků, jejich omezená kapacita i nevyhovující vybavení pro venkovní programy. Situaci ještě zhoršuje snadná dostupnost alkoholu a drog.

Charita ČR se zaměří na děti se speciálními potřebami a handicapem, na děti žijící bez obou rodičů (rodiče buďto zemřeli nebo děti opustili), na romské děti a na děti z rodin s nízkým příjmem. Otevře celkem 12 center volného času, kam začnou zmíněné děti docházet spolu s ostatními dětmi, které znevýhodněny nejsou. Program zajistí minimálně 10 pedagogických asistentů, kteří dětem rovněž poskytnou pomoc při učení a přípravě domácích úkolů. Všechny děti budou mít také příležitost zúčastnit se sezení s odborníky z řad policie, sociálních služeb či lékařských institucí na téma rizik užívání drog, závislosti na „chytrých“ elektronických zařízeních, násilí a podobně.

Vznikne rovněž skupina rodičů dětí podporovaných pedagogickými asistenty, která zformuluje dlouhodobější cíle v oblasti inkluzivního vzdělávání dětí a bude společně pracovat na jejich naplnění.

Rozpočet celkem: 4 210 600 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura, Charita ČR – Tříkrálová sbírka

ČRA.