Podpora diagnostiky a práce s dětmi s poruchami rozvoje

Kateřina Thorová (vlevo) a Veronika Šporclová (vpravo) z organizace APLA s pracovníky Centra včasné detekce a rané péče po dobu školení (foto: Lekë Laçi).

Charita ČR ve spolupráci s Charitou Kosovo uspořádala v první polovině září dvě školení, která se zaměřila na vzdělávání a diagnostiku dětí a mládeže s poruchami autistického spektra v kosovském městě Prizren. Uskutečnila se v Centru včasné detekce a rané péče pro zdejší pracovníky pod vedením zkušených českých odborníků z organizace APLA ČR.

Kateřina Thorová (vlevo) a Veronika Šporclová (vpravo) s pracovníky Centra (foto: Lekë Laçi).Jako první do Kosova dorazil expert na práci s dětmi a jejich rodinami Jan Kouřil. Během dvou dnů představil obecné příznaky poruch autistického spektra i postupy, jak s dětmi trpícími autismem pracovat ve školách. Speciální důraz kladl na komunikační schopnosti žáků. Pracovníkům Centra proto přiblížil alternativní komunikační metodu PECS (Picture Exchange Communication System), která se využívá hlavně u dětí s nižšími komunikačními schopnostmi. Umožňuje jim lépe vyjadřovat emoce a odpovídat na otázky pomocí obrázků. V praktické části pak představoval nácvik práce s dětmi, například jak je motivovat a zadávat jim úkoly.

Při následném druhém školení se přímo diagnostice poruch autistického spektra věnovaly přední české odbornice, Kateřina Thorová a Veronika Šporclová. V úvodu blíže popsaly danou problematiku a představily pomůcky na vyšetření dětí zakoupené Charitou ČR (v hodnotě zhruba 26 000 Kč). Předvedly rovněž Pracovníci Centra včasné detekce počas školení (foto: Lekë Laçi).vývojové a diagnostické vyšetření čtyř dětí, které doprovodily teoretickým výkladem o myšlení a chování lidí s autismem a o měření metodou CARS neboli Škálou dětského autistického chování (Childhood Autism Rating Scale). Simulovaná vyšetření se nahrávala a společně s účastníky školení poté analyzovala a vyhodnocovala, čímž se přítomní v praxi naučili používat metodu CARS.

Obě školení se setkala s velkým zájmem. I v budoucnu by v Kosovu uvítali další kurzy logopedické péče, nácviků komunikace či přímé práce s dítětem pod vedením supervizora.