Návrat je možný – podpora navrátilců v severním Kosovu

 

Druh projektu: rozvojová spolupráce

Zaměření: sociální služby, vzdělávání, rozvoj občanské společnosti a veřejná správa ad.

Doba trvání: leden–prosinec 2018

Místo realizace: Kosovska Mitrovica, Kosovo

Způsob implementace: ve spolupráci s partnerskou organizací CCU Lighthouse

Donor: MZV – Program transformační spolupráce

Rozpočet: 1 112 000 Kč

 

Popis projektu

Následkem srbsko-albánského konfliktu na konci 20. století a bombardování vojsky NATO v roce 1999 uprchlo z Kosova kolem 245 000 obyvatel, přičemž většina stále žije v zahraničí. Pouze 10 % lidí se vrátilo do svých původních domovů. Navrátilci stále čelí mnohým formám diskriminace a porušování práv ze strany většinového obyvatelstva. Projekt si klade za cíl pomoci navrátilcům v oblasti Mitrovice na severu Kosova, a to formou zprostředkování jejich stížností a návrhů příslušným úřadům a dále posilováním kapacit pro lidská práva: úřadu sociálních služeb a kanceláře ombudsmana.

V rámci projektu dojde k založení SOS centra podle evropských standardů. Zástupci relevantních institucí budou zapojeni do projektových aktivit, a tak budou mít navrátilci prostřednictvím tohoto centra příležitost k získání důvěry k potřebným institucím. Zástupci institucí zároveň získají v projektu další znalosti, které pozitivně ovlivní jejich pracovní prostředí. SOS Centrum bude trvale posilovat svou institucionální spoluprácí a v rámci projektu tak dojde k trvalému posílení veřejného sektoru.

Cílová skupina: navrátilci do severního Kosova

Projektové výstupy:

  • zřízení SOS centra v souladu s dobrou praxí EU a usnadnění přístupu navrátivších se osob ke službám příslušných institucí
  • zlepšení schopnosti řešit případy navrátilců u zaměstnanců obecních odborů lidských práv, úřadu ombudsmana a pracovníků sociálních služeb   

Projektové aktivity:

  • založení SOS centra podle EU standardů
  • propagace centra mezi navrátilci
  • spolupráce s relevantními institucemi
  • 4 školení a semináře pro pracovníky partnerské organizace a zástupce relevantních institucí
  • vypracování plánu pro SOS cetnrum

Záměr: posilování dodržování práva v severním Kosovu

Cíl: zlepšit ochranu lidských práv zakotvených v kosovské legislativě pro navrátilce v severním Kosovu

 

MZV Transition