Školení o autismu ve městě Prizren

Účastníci školení o autismu v kosovském městě Prizren.

V Centru rané diagnostiky a péče v jihokosovském městě Prizren proběhlo již třetí letošní školení vedené českými odborníky z organizace APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem). 1. až 4. říjen tak patřil lektorovi Romanu Peškovi, který dané téma představil zaměstnancům Centra i rodičům do něj docházejících dětí.

Hned začátkem kurzu se posluchači seznámili se základními charakteristikami poruch autistického spektra (PAS), stěžejními přístupy k osobám trpícím tímto onemocněním i zásadami práce s nimi.

Druhý den se probíraly praktické otázky, například možné činnosti omezující vliv autismu na kvalitu života. Došlo rovněž na rady, jak navzdory poruchám autistického spektra získat vysněné zaměstnání či jak mohou rodiče podpořit sebe i své potomky.

Třetí říjen se odehrál ve znamení metod integrace dětí s poruchami autistického spektra do běžného vzdělávacího procesu.

Poslední den věnoval lektor problematice dospělých — doporučením k jejich pracovní dráze i informování o zaměstnaneckém programu organizace APLA. Následovala přednáška na téma rozvoje sociálních dovedností dospělých trpících autismem, například neverbálními projevy (očním kontaktem, podáním rukou aj.).

Aktivity Charity ČR, partnerské Charity Kosovo a již zmíněné APLY vedly ke zvýšení odbornosti lidí pracujících s lidmi trpícími autismem.