V Kosovu se lépe uplatní mladí lidé s handicapem

Jedním z pořízených strojů je flexoprint (ilustrační foto).

Na internátní škole pro děti se sluchovými poruchami v jihokosovském Prizrenu proběhlo v rámci praktické výuky na konci října čtyřdenní školení v práci s nově zakoupenými stroji na výrobu kartonu. Charita ČR jejich pořízením přispěla ke zlepšení budoucího pracovního uplatnění studentů s postižením.

Jedná se o dva stroje na zpracování kartonu, konkrétně o takzvaný rolštanc, přístroj na řezání kartónu, a flexoprint, stroj na potisk kartónu. V práci s nimi vyškolil místní odborník dva učitele, původně specializované na zpracování dřeva a kovu. Získali tak dovednost, kterou mohou předávat svým žákům. Školení se zúčastnili i čtyři studenti z nejvyššího, 12. ročníku a tlumočník do znakové řeči.

Tím Charita ČR v Prizrenu rozšířila studijní program obrábění dřeva o výuku zpracování kartonu. Díky ní se mladí lidé s postižením po skončení studia lépe uplatní při hledání práce. Na současném kosovském trhu je totiž po kartónových obalech na potravinářské i nepotravinářské výrobky značná poptávka.

Aktivity Charity ČR na zlepšení péče o postižené děti a mládež v Kosovu byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Logo ČRA.