Domácí péče na jihu Moldavska

Ilustrační obrázekNázev projektu: Podpora rozvoje služeb domácí péče v Moldavsku – region Jih, 2015–2017

Doba trvání projektu: srpen 2015 až prosinec 2017

Partnerská organizace: Asociace HomeCare (AOHC)

Zaměření projektu: Zdravotní péče

Cíl:  Zlepšení přístupu k odborným a kvalitním zdravotně-sociálním službám domácí péče pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby závislé na péči druhých v jižní části Moldavska posílením modelu sociálních a zdravotních služeb domácí péče v Moldavsku.

Cílová skupina:

  • 1350 pacientů
  • 1500 rodinných příslušníků pacientů
  • 128 dobrovolníků
  • Zástupci nevládních neziskových organizací z jihu Moldavska (sociální pracovníci a asistenti, sestry, ředitelé organizací).
  • Zástupci místní veřejné správy (starostové, ředitelé odborů sociální podpory, sociální pracovníci a asistenti).
  • 10 představitelů měst Ceadir Lunga, Stefan Voda a přilehlých vesnic (starostové a jejich zástupci, finanční vedoucí zastupitelstev, lékaři, sestry, pracovníci center domácí péče)
  • 10 zástupců nevládních organizací z měst Ceadir Lunga, Stefan Voda a přilehlých vesnic (ředitelé místních a regionálních nevládních neziskových organizací, zástupci církví)
  • 40 občanů (dobrovolníků a zástupců aktivních skupin, církví, charitativních organizací, nadací, sociálních podniků a podniků se zájemci o rozvoj služeb domácí péče v dané lokalitě)

Země/oblast: Město Ceadîr-Lunga (Autonomní územní jednotka Gagauzie); město Ștefan Vodă (okres Ștefan Vodă); 6 přilehlých vesnic (Besghioz, Joltai, Tomai, Cazaclia, Valea Perjei, Corten) / Moldavsko

Popis projektu:

Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 se z Moldavska, dříve státu se středními příjmy, stala nejchudší země Evropy, kde téměř polovina populace žije pod hranicí chudoby. Kvalitu života ve vesnicích a malých městech dále snížil hromadný odchod mladých lidí do velkých měst a zejména do zahraničí. Podle Světové banky opustilo zemi již 700 000 lidí, tj. každý druhý Moldavan v produktivním věku. Převážnou část zdejší populace proto tvoří děti, mládež a senioři žijící z peněz zasílaných příbuznými. Zejména osamělí staří lidé, kteří se o sebe již nedovedou postarat, představují pro zemi velký problém.

Ve spolupráci s Asociací HomeCare se proto Charita ČR dlouhodobě snaží zlepšit podmínky domácí péče, a to jak na praktické, tak na zákonodárné úrovni. Vedle domácí péče na severu a západě Moldavska buduje od srpna 2015 stejné služby i na jihu území.

Do prosince 2015 vzniknou dvě nová centra ve městech Ceadir-Lunga a Stefan Voda, která v roce 2016 a 2017 nabídnou služby 1350 sociálně a zdravotně znevýhodněným seniorům a osobám závislým na péči druhých. Sociální pracovníci přitom ve stejné době začnou navštěvovat i šest přilehlých vesnic. Do konce letošního roku se také pořídí veškeré zdravotnické a sociální zařízení a dojde k obsazení pracovních míst na základě náboru a školení nových zaměstnanců.

Charita ČR se v letech 2016 až 2017 vynasnaží posílit model domácí péče na národní úrovni díky dialogu neziskových organizací s představiteli vládních orgánů zaměřených na odhad a upravení cen sociálních a zdravotních služeb.

Během těchto dvou let projdou zástupci neziskových organizací stejně jako místní úřady školeními o zakládání a provozování domácí pečovatelské služby. Odborné kurzy čekají i sociální pracovníky a asistenty, vedoucí pracovníky odborů sociální asistence, pracovníky neziskových organizací, dobrovolníky nebo rodinné příslušníky pacientů. V roce 2017 Charita ČR uspořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na posílení sítě služeb domácí péče.

Rozpočet celkem: 13 326 370 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

 Česká rozvojová agentura (logo).