Domácí péče na severu Moldavska

Centrum domácí péče Sv. Juliana v obci ȚaulNázev projektu: Rozvoj služeb domácí péče na severu Moldavska 2013–2015

Doba trvání projektu: 2013 až 2016

Partnerská organizace: Asociace HomeCare

Zaměření projektu: Zlepšení kvality života lidí závislých na péči druhých posílením kvality a dostupnosti profesionálních zdravotně-sociálních služeb v domácím a komunitním prostředí v severní oblasti Moldavska.

Cíle:

  1. Rozvoj a institucionalizace profesionálních a kvalitních služeb domácí péče na severu Moldavska
  2. Zvýšení povědomí o modelu domácí péče jako součásti systému zdravotně-sociálních služeb mezi klíčovými aktéry, profesionály a veřejností

Cílová skupina:

  • Lidé závislí na péči ostatních osob, osoby s postižením a chronicky nemocní lidé, kteří potřebují služby domácí péče (25% z nich je nepojištěných) – 1250 osob
  • Dobrovolníci z měst a obcí zapojených do projektu – 130 osob
  • Představitelé neziskových organizací (NNO), soukromí poskytovatelé zdravotně-sociálních služeb – 25 osob z osmi NNO
  • Vládní představitelé – 30 osob (20 z místních samospráv ze severu země a 10 na národní úrovni)
  • Zdravotní sestry z pěti obcí na severu země – 30 osob
  • Sociální asistenti z pěti obcí na severu země – 30 osob
  • Zaměstnanci (9 osob) a dobrovolníci (15) dvou zdravotně-sociálních center
  • Členové rodin příjemců služeb – 60 osob

Země/oblast: Țaul a Balti, severní oblast Moldavska

Popis projektu:

Demografické stárnutí populace v Moldavsku vede k tomu, že služby domácí péče se staly prioritou i pro společnost. Staří a postižení lidé v Moldavsku se potýkají s omezeními a opomíjením. Charita Česká republika ve spolupráci s Asociací HomeCare se proto dlouhodobě snaží zlepšit podmínky pro zajištění služeb domácí péče v zemi, a to jak na úrovni dostupnosti a zkvalitnění těchto služeb, tak na úrovni zákonodárné.

Zatímco na jihu a ve středu země lze pozorovat jistý pokrok v oblasti služeb domácí péče, na severu tato problematika stále zůstává stranou. Problém se stává stále více aktuálním, neboť největší část moldavských seniorů žije právě na severu země. 

V roce 2013 byla na severu Moldavska, v obcích Balti a Țaul, vybudována dvě centra, kde vyškolený personál (zdravotní sestry a sociální asistenti) poskytuje zdravotně-sociální péči 1 250 pacientům. Certifikovanými školeními prošli také pro dobrovolníci, státní zaměstnanci a zástupci neziskových organizací, kteří se věnují poskytování kvalitních služeb domácí péče. Celkem se školení zúčastnilo přes 300 lidí.

Rovněž se navázala úzká spolupráce s představiteli místních samospráv a s neziskovými organizacemi, která povede k vytvoření standardů sociálních služeb domácí péče a k proplácení služeb zdravotními pojišťovnami.

Během roku 2015 bude pokračovat poskytování zdravotně sociálních služeb obou center a postupně dojde k předání center do správy místní vlády.

Rozpočet celkem: 10 948 230 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).