Domácí pečovatelská služba

Domácí pečovatelská služba

Nemocnice a domovy důchodců v Moldavsku kapacitně i co do nabízené péče naprosto nedostačují. Státní reformy tohoto sektoru se teprve rýsují. Jsou prosazovány především neziskovými organizacemi a do jejich plného uvedení do praxe ještě chybí mnoho let.

Přestárlým, fyzicky a psychicky handicapovaným či chronicky nemocným občanům jsme poskytli kvalitnější, dostupnější a levnější variantu ústavní péče. Sami senioři většinou dávají přednost životu doma a nechtějí se stěhovat do zařízení, která jim zatím nabízejí minimální komfort, zatímco by mnohým pomohla jen malá služba v domácnosti, ošetření zdravotní sestrou a občasná návštěva lékaře.

Během projektu došlo k vybudování a zprovoznění dvou denních center, která slouží jako základní báze pro ošetřovatelky a zároveň jako ordinace, kam mohou klienti center přicházet k základnímu ošetření. Pro řadu seniorů plní naše centra i funkci společenskou.

První centrum, Hippocrates, je postaveno v obci Dorotcaia, v regionu Dubasari, specifické svojí polohou a politickým statutem. Rozkládá se totiž na území separatistické Podněsterské republiky a zároveň patří pod správu Kišiněva. Druhé, Avicena, se nachází na jihu zeměve městě Cahul, patřící mezi nejchudší města. Domácí péče stejně jako aktivity neziskových organizací na podporu zdraví a sociální péče je nejméně citelná.

Chystáme zřízení třetího centra přímo v hlavním městě Moldavska, kde by centrum Estera mohlo zahájit provoz v srpnu 2011. Kišiněvské centrum se stane základnou pro rozvoj domácí péče v Moldavsku.

Kromě zřizování a provozu center domácí péče probíhají v rámci projektu odborná školení ošetřovatelů a sociálních pracovníků.

Partneři: Asociace Homecare
Zdroje financování: Do konce roku 2010 byl projekt realizovaný s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Od ledna 2011 je financován z prostředků České rozvojové agentury.