Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách

Kvůli vysoké nezaměstnanosti opustil Moldavsko téměř milion obyvatel v produktivním věku. Děti často vyrůstají bez jednoho či obou rodičů a mnoho z nich není přijato do mateřských nebo základních škol, zejména ty s postižením nebo s jinou formou znevýhodnění. Charita ČR plánuje ve spolupráci s místními pedagogy vytvořit platný školicí modul schválený Ministerstvem školství a Republikovým centrem psychologicko-pedagogické podpory. Cíl spočívá v zajištění přístupu k inkluzívnímu vzdělávání dětem předškolního věku se zvláštními vzdělávacími potřebami.