YOUth is power, YOUth is future!

Nedávné průzkumy ukázaly, že se v regionu Gagauzie, v němž žije téměř 5 procent obyvatel Moldavska, lidé mladší 35 let jen málo zapojují do rozhodovacích procesů a neorientují se v politických otázkách. Průměrný věk lidí v regionu přitom činí 34 let. Charita ČR se proto v projektu YOUth is power, YOUth is future! zaměřila na zvýšení povědomí gagauzské mládeže ve věku 16 až 25 let o evropských otázkách, občanské angažovanosti a možnostech vlastního zapojení.