Konference Partnerství v rozvoji služeb domácí péče

Konference Partnerství v rozvoji služeb domácí péče

Za účasti většiny klíčových aktérů z oblasti domácí péče v Moldavsku se na konci listopadu uskutečnila v Kišiněvě mezinárodní konference na téma "Partnerství v rozvoji služeb domácí péče", kterou ve spolupráci s místními partnery uspořádala Charita Česká republika.

Konference se účastnili zástupci moldavských ministerstev Zdravotnictví, Práce, sociální ochrany a rodiny a Ministerstva financí, vedoucí pracovníci nevládních organizací, zdravotních sester, dobrovolníků a zahraničních účastníků.

Konference se zabývala otázkou zvýšení efektivity zdravotních služeb jejich přizpůsobením novým potřebám, optimalizací nákladů v rámci veřejných zdravotnických zařízení a nevládního sektoru a zvýšením role domácí péče. Na konferenci byly diskutovány překážky a úspěchy, jichž bylo dosaženo v oblasti domácí péče.

Ředitel Charity ČR, O. Haičman, přebírá děkovný certifikát z rukou moldavské ministryně V. BuligyValentina Buliga, ministryně práce, sociální ochrany a rodiny ve svém proslovu zdůraznila význam poskytování kvalitních sociálních služeb v domácím prostředí, zejména ohroženým a starším jedincům. V této souvislosti vyjádřila svůj dík poskytovatelům služeb domácí péče z řad nevládních organizací, jakož i zahraničním dárcům, kteří se na rozvoji tohoto modelu služeb v Moldavsku podílejí.

Charita Česká republika při této příležitosti byla oceněna certifikáty od moldavského Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny a Ministerstva zdravotnictví za zásluhy na rozvoji Moldavska v oblasti sociální a zdravotní.

Charitu ČR na konferenci zastupovali Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, Oldřich Pospíšil, vedoucí odd. humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a Kristina Reist, programová manažerka pro Moldavsko.