Ministr Karel Schwarzenberg Moldavsko

Ministr Karel Schwarzenberg Moldavsko

V pátek 1. října navštívil ministr zahraničních věcí ČR, Karel Schwarzenberg, moldavskou obec Dorotská v okresu Dubasarai, kde se seznámil s projekty Charity ČR.

Ministr Karel Schwarzenberg se během své návštěvy Moldavska seznámil s několika rozvojovými projekty včetně projektu Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby, Moldavsko, jehož realizaci zajišťuje od roku 2007 Charita ČR za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministr Schwarzenberg v doprovodu velvyslance ČR v Moldavsku Jaromíra Kvapila a velvyslance Moldavské republiky v ČR Stefana Gordy zavítal do denního Centra Hippocrates v obci Dorotská provozovaného v rámci výše zmíněného projektu domácí péče a poskytujícího ošetřovatelské služby starým a nemocným lidem v regionu Dubasarai. Ředitelka Asociace Homecare a zároveň manažerka projektu, Tamara Adasan, provedla vzácné hosty po celém zařízení a představila jim služby, poskytované vyškolenými zdravotními sestrami. Zároveň informovala o systému poskytování péče u pacientů v jejich domácím prostředí a celkovém počtu klientů zahrnutých do projektu. Tamara Adasan rovněž vyjádřila poděkování České republice za financování projektu a ocenila dobrou spolupráci s Charitou ČR.

Ministr Schwarzenberg popřál klientům denního centra brzké uzdravení a zaměstnancům hodně úspěchů v jejich další práci. Oba velvyslanci vyjádřili svou podporu projektu domácí péče a organizacím, které se podobným aktivitám věnují. Své díky na adresu České republiky pronesl i starosta obce Dorotská Andrei Lesco.

Ministr Schwarzenberg potvrdil, že Moldavsko zůstává i v následujícím období, v letech 2010 až 2017, prioritní programovou zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR a že oblast sociálního rozvoje (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb) bude zahrnuta mezi prioritní sektory.