Nový školicí modul poslouží všem odborníkům na inkluzivní vzdělávání

Workshop moderoval Serghei Lysenco (v oranžové košili).

Od listopadu 2015 probíhá aktualizace školicího modulu určeného moldavským odborníkům na inkluzívní vzdělávání v raném dětství, který v předchozích letech sloužil učitelům zapojeným do programu „Vzdělání pro všechny“ nebo „Globální partnerství pro vzdělávání“.

Prezentace; vedle lektorky sedí Victoria Secu, ředitelka organizace Žena a dítě - Ochrana a podpora.Někdejší modul se zaměřoval pouze na učitele mateřských škol a na rodiče dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. V důsledku nedávné reorganizace moldavského školství přitom začalo být potřeba, aby materiály sloužily všem odborníkům na danou oblast. Vedle učitelů a rodičů tedy i sociálním pracovníkům nebo zástupcům místní veřejné správy.

Dnes 25. a zítra 26. ledna probíhá v Kišiněvě za účasti české odbornice na inkluzívní vzdělávání Mgr. Pavly Baxové dvoudenní workshop, při kterém účastníci modul přetvoří, uvedou do konečné podoby a rovněž jej rozdělí do dílčích lekcí přizpůsobených všem cílovým skupinám. Na všem pracují vedle školitelky i odborníci z organizace Žena a dítě - Ochrana a podpora, z Republikového centra psycho-pedagogické podpory, Ministerstva školství, Institutu pro vzdělávání, Národního centra pro rané vzdělávání a rodinu a zástupci dalších neziskových organizací.

Mgr. Pavla Baxová (druhá zleva) vedle své tlumočnice Anastasye.Konečnou podobu, na jejíž revizi se také podílí Mgr. Pavla Baxová, schválí Ministerstvo školství a Republikové centrum psycho-pedagogické podpory. Následně jej Republikové centrum převezme, stejně jako Ústav pedagogických věd. Nejméně 1 500 osob díky aktivitám Charity ČR spolu s její partnerskou organizací Žena a dítě - Ochrana a podpora poté projde školením.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Česká rozvojová agentura.