Osm moldavských odborníků přijelo do ČR na studijní stáž

Zahájení stáže moldavských odborníků v ČR

V neděli 7. prosince 2014 přijeli do Prahy zástupci neziskových organizací i státních institucí působících v oblasti zajištění ochrany dítěte a rodiny. Setkají se s řadou českých odborníků, kteří jim předají své zkušenosti a představí modely fungující v České republice.

Během týdenní studijní stáže získá osm moldavských odborníků přehled o fungování systému sociální ochrany dítěte a rodiny v ČR, dozví se o praktikách a metodických přístupech k sociálním službám jak v soukromém, tak veřejném sektoru. A seznámí se s nástroji a metodami užívanými v oblasti pěstounské péče.

Zástupci českých státních i nevládních organizací zprostředkují moldavským kolegům své teoretické i praktické zkušenosti o transformaci systému sociální ochrany dítěte v ČR, nástroje a fungování systému, kompetence a role jednotlivých státních složek. Budou informovat o náhradní rodičovské péči či úloze neziskových organizací.   

Návštěvu moldavských odborníků pořádá Charita ČR v rámci projektu „Rozvoj kvalifikace osob poskytujících služby v oblasti sociální ochrany dětí a mládeže v Moldavsku", který financuje Česká rozvojová agentura.