Podpora drobného podnikání

Účastnice projektu, která si otevřela vlastní kadeřnictví.Název projektu: Podpora využití remitencí pro nastartování podnikání a vytvoření pracovních míst

Doba trvání projektu: duben 2011 až červen 2014

Partnerské organizace: ProRuralInvest

Zaměření projektu: podpora udržitelného využívání remitencí pro výdělečné aktivity v Moldavsku

Cíl: Před skončením projektu dojde k podpoře podnikání ve skupině 900 Moldavanů, kteří se vrátili z emigrace a těch, kteří dostávají remitence, a zároveň dojde k využití remitencí pro založení vlastního podnikání. 

Cílová skupina: rodinní příslušníci, kteří dostávají remitence; navrátivší se migranti a odesílatelé remitencí do Moldavska – celkem 900 osob

Země/oblast: 32 regionů Moldavska

Popis projektu a plánované aktivity:

Nejdříve bude provedena analýza trhu, která definuje podnikatelské příležitosti a specifické problémy vztahující se k rozvoji podnikání, což povede k vytvoření funkční báze pro podporu udržitelného využití remitencí. Výsledky analýzy spolu s informacemi o existujících podnikatelských příležitostech se zpracují a rozšířují v publikované příručce. Vracející se migranti a příjemci remitencí budou informováni o pozitivních efektech produktivních investic a uvědomí si výhody, které jim přináší možnost prozkoumat existující podnikatelské příležitosti.

Charita ČR s partnery uspořádá 64 kulatých stolů ve všech 32 regionech Moldavska s cílem informovat širší veřejnost o podnikatelských příležitostech a možnostech, jak se zapojit do projektu jako projektový příjemce, tj. účastnit se plánovaného tréninku v oblasti podnikání a managementu.

ProRuralInvest a Charita ČR dále připraví a zorganizují tréninky pro minimálně 900 navrátilců a příjemců remitencí. Tématem tréninků bude podnikání, management, zakládání vlastního podnikání a rozvíjení podnikatelských nápadů. Během tréninkového procesu bude vybráno 150 potenciálních podnikatelů, jimž se dostane následné asistence a vedení při zahájení vlastního podnikání.

Zkušení odborníci a školitelé poskytnou každému ze 150 vybraných členů cílové skupiny pomoc s rozjezdem podnikání, a to v otázkách:

  • registrace podniku,
  • vytvoření podnikatelského plánu,
  • vztahy s finančními institucemi a
  • samotné zahájení podnikání.

Aby rozvoj nově zahájeného podnikání pokračoval, mohou účastníci školení využít následné asistence. Spolupráce bude pokračovat u všech 150 nových podnikatelů, a to během všech stádií rozvoje jejich podnikání, stejně jako během jeho stabilního chodu. Dojde tedy k upevnění jejich dovedností týkajících se přípravy pracovních smluv, vnitřních nařízení, právních aspektů, přípravy účetních a finančních zpráv, rozvoje marketingové strategie a přípravy zásobovacích a kupních smluv.

Pro 50 nových moldavských podnikatelů uspořádá Charita ČR s partnery tři výměnné návštěvy dvaceti podobných malých podniků spuštěných rumunskými migranty a příjemci remitencí v Rumunsku. Cílem návštěv bude výměna zkušeností a navázání obchodních partnerství.

Součást projektu představuje také shromáždění a rozšíření mezi moldavskou veřejnost následováníhodných příkladů z praxe, jak podnikatelské aktivity mohou zvýšit příjmy domácností, které shrne publikace „Příběhy podnikatelského úspěchu“, vydané v nákladu 3 000 kusů. Takové příběhy úspěchu znamenají zvýšený dopad projektu a povedou k motivaci další potenciální migranty a příjemce remitencí.

Uskutečněné aktivity:

Do konce roku 2013 bylo založeno 81 nových podniků. Bylo vyškoleno 713 navrátilců a příjemců remitencí v oblasti podnikání a managementu, zakládání vlastního podnikání a rozvíjení podnikatelských nápadů. Během projektu bylo zorganizováno 42 kulatých stolů, kterých se účastnilo 757 zástupců místních samospráv, kteří poté informovali 2777 navrátilců a příjemců remitencí o možnosti zapojení do projektu a zahájení vlastního podnikání

Rozpočet celkem: 15 392 888 Kč

Donor: EuropAid, Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).