Podpora práce s opuštěnými dětmi

Podpora práce s opuštěnými dětmi

Podle hospodářských statistik patří Moldavsko k nejchudším zemím v Evropě. Neutěšená ekonomická situace způsobila odchod více než čtvrtiny moldavské populace do zahraničí za prací. V zemi po nich zůstávají staří rodiče a děti. V souvislosti s nimi se hovoří o veřejnosti prozatím velmi málo známém fenoménu „opuštěného dítěte“.

Děti mnohaletým odloučením od rodičů citově strádají a kolikrát se jim nedostane ani potřebného zabezpečení. Většina těchto tzv sociálních sirotků stojí mimo státní systém sociální péče. Žijí s příbuznými nebo staršími členy rodiny, často i sami nebo v domácnostech, kde je „hlavou rodiny“ také dítě.

Děti, jejichž rodiče migrují, které jsou v rodinách zanedbávané, zneužívané nebo vykořisťované mají větší sklony k rizikovému chování. Chodí častěji za školu. Začínají dříve se sexuálním životem. Hrozí jim závislost např. na alkoholu nebo cigaretách, gamblerství, psychoemocionální a adaptační problémy, a také se dostávají do konfliktu se zákonem. Častěji se stávají oběťmi obchodování s lidmi, násilí a jiných forem zneužívání.

Skupina opuštěných dětí je veliká. Najdou se v ní typické případy vyžadující pozornost úřadů pro ochranu dítěte. Řada dětí pracovních migrantů do kategorie dětí v nouzi nezapadá. Takto opuštěné děti zůstávají nepovšimnuty, jelikož nespadají do rámce tradiční sociální péče. Jejich potřeby jsou evidentně odlišné a málokdy souvisejí s ekonomickou situací. Je velice složité určit, které z dětí patří do této skupiny a rozpoznat jejich aktuální potřeby, protože neodpovídají obvyklému profilu, a nemusí proto vykazovat takové „příznaky“, které by jinak zaregistrovaly úřady a instituce pracující v oblasti sociální péče.

Projekt Charity ČR se snaží přispět ke zlepšení situace těchto dětí. Výsledky odborného výzkumu poukazující na specifické potřeby a problémy těchto dětí budou důležitým podkladem při tvorbě národní koncepce jak s opuštěnými dětmi pracovat. Důležitým prvkem projektu představuje informovanost veřejnosti o problematice sociálních sirotků, ať už skrze tisk či televizní a rozhlasové pořady.

V důsledku realizace projektu vznikne celonárodní reakce na fenomén opuštěných dětí. Všichni, kdo zodpovídají za ochranu práv dítěte budou s problémem seznámeni a vyvinou strategie, koordinující jejich snahy v podpoře dětí a jejich rodičů.

Doba trvání: 1. září 2010 až 31. prosince 2012
Partneři: Státní univerzita Kišiněv, CRIC Moldova
Zdroje financování: Česká rozvojová agentura