Povodně v Moldavsku

Povodně v Moldavsku

Po vytrvalých deštích na konci června a začátku července postihly Moldavsko rozsáhlé záplavy. Postiženy byly zejména oblasti na severu a západě země podél řeky Prut, tvořící hranici s Rumunskem. Voda zatopila přes 500 domů a zasáhla více než 2 500 osob, z toho nejméně 150 dětí.

Riziko dalších záplav v oblasti dále přetrvává, 450 rodin bylo provizorně ubytováno ve školách, zdravotnických zařízeních a podobně. V postižené oblasti se nedostává především pitná voda.

Partnerská organizace Charita Moldavsko, která v postižené oblasti působí, se při své práci zaměří především na pomoc starším lidem, zdravotně postiženým osobám a sociálně slabým. V rámci první pomoci postiženým oblastem se budou, kromě pitné vody, distribuovat také potravinové balíčky, hygienické potřeby a ložní prádlo. Dlouhodobě se pomoc zaměří na obnovu zdrojů obživy a přístřeší.

Na pomoc obětem povodní v Moldavsku je možno přispět také na sbírkové konto Charity ČR:
číslo účtu 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 125.

Povodně v MoldavskuPovodně v Moldavsku