Prevence a léčba cukrovky

Diabetes_Booklet.IINázev projektu: Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě a 5 vybraných jižních oblastech Moldavska

Doba trvání projektu: 2013 až 2015

Partnerská organizace: Asociace HomeCare

Zaměření projektu: zdravotní péče - rozvoj služeb diagnostiky a léčby cukrovky

Cíle:

  1. Posílení odborné způsobilosti zdravotnického personálu z 22 zdravotnických zařízení v oblasti moderní diagnostiky, léčby a včasného odhalení diabetu u rizikové populace

  2. Zlepšení přístupu populace Kišiněva a pěti jižních oblastí ke zkvalitněným službám v oblasti sekundární prevence a léčby diabetu  

Cílová skupina: 

  •  zdravotnický personál z 22 zdravotnických zařízení – 279 rodinných lékařů a 504 zdravotních sester
  •  4 sestry poskytující služby domácí péče
  •  4 400 pacientů nemocných diabetem mellitus (cukrovkou) a také jejich rodinní příslušníci

Země/oblast: Kišiněv a 5 jižních regionů (Hinčesti, Leova, Čimišlia, Cantemir, Cahul) / Moldavsko

Popis projektu:

Cukrovka je v dnešní době považována za vážný problém z medicínského i socioekonomického hlediska. Nemocných cukrovkou neustále přibývá po celém světě a v Moldavsku se jejich počet zvýšil za poslední dva roky o 24,9 %. Neustále roste počet pacientů s cukrovkou s chronickými komplikacemi, jež způsobují jejich invaliditu, v horším případě i smrt. Příčinou tohoto trendu jsou nedostatečně vzdělaní lékaři, zdravotní sestry, pacienti a společnost obecně. Charita ČR ve spolupráci s Asociací HomeCare chce zlepšit kvalitu života diabetických pacientů žijících v Kišiněvě a od roku 2015 také v pěti vybraných jižních oblastech Moldavska. Zároveň chtějí obě organizace snížit úmrtnost způsobenou pozdními komplikacemi spojenými s touto nemocí.

Zdravotnický personál z 22 zdravotnických zařízení v Kišiněvě a pěti moldavských regionech, které se věnují oblasti moderní diagnostiky, léčby a včasného odhalení diabetu u rizikové populace, prošel či projde jednodenními nebo dvoudenními školeními dle schváleného školícího modulu. 12 školení je určeno pro rodinné lékaře a 12 pro zdravotní sestry v Kišiněvě a dalších 15 pro zdravotní sestry z jižních oblastí země. Zdravotníci dostanou školící materiály v podobě brožury, kterých bylo jen v roce 2014 rozdáno 1 158 kusů.

V rámci zlepšení vybavenosti dostanou zdravotní střediska 101 glukometrů (51 v Kišiněvě a 50 v jižních částech), dále 54 100 testovacích proužků (39 100 v Kišiněvě a 15 000 na jihu) a 49 000 jehel (34 000 v Kišiněvě a 15 000 v jižních částech). Pacientům i jejich příbuzným jsou pak určeny předané brožury s informacemi o prevenci a léčbě cukrovky, kterých se celkem vydalo téměř padesát tisíc.

Charita ČR a Asociace HomeCare se soustředí také na pacienty a občany Kišiněva a v jižní části země. Zajišťuje jim přístup ke zkvalitněným službám v oblasti sekundární prevence a léčby diabetu formou jednak rozdáváním výše uvedených brožur, jednak osobní návštěvou pacientů s cukrovkou a též pořádáním seminářů pro jejich rodiny. V Kišiněvě obdrželo 160 pacientů v domácím léčení glukometry a 200 kusů bude rozdána pacientům v jižních oblastech Moldavska.

V roce 2013 se konala první rozsáhlá osvětová kampaň zaměřená na význam prevence cukrovky, a to u příležitosti Světového dne diabetu, který připadá na 14. listopad. Podobnou kampaň uspořádala Asociace HomeCare také v roce 2014 a plánuje si den připomenout i v dalších letech. Součástí kampaně jsou odvysílané televizní pořady, rozhlasové spoty, vydání informačních brožur a letáků, plakátů pro zdravotní střediska, billboardy a tři samostatné akce pro veřejnost s nabídkou bezplatného testu zjištění hladiny cukru v krvi.

Rozpočet celkem: 7 788 589 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).