Prevence a léčba cukrovky

Název projektu: Podpora prevence a léčby diabetu v MoldavskuZdravotní sestry, absolventky kurzu.

Doba trvání projektu: červenec 2016 až srpen 2017

Partnerská organizace: Asociace HomeCare

Zaměření projektu: zdravotní péče

Cíl: Zvýšení dostupnosti kvalitních zdravotních služeb v oblasti prevence a léčby sekundárního diabetu pro obyvatele Moldavska.

Cílová skupina: 

  • Lékaři a sestry z okresních institucí primární zdravotní péče
  • Učitelé z vyšších odborných zdravotnických škol
  • Lékaři a sestry z dalších zdravotnických zařízení v okrese
  • Pacienti trpící cukrovkou
  • Široká veřejnost

Země/oblast: 32 okresů, město Balti, Cahul, Orhei, Ungheni a Kišiněv a Autonomní teritoriální jednotka Gagauzsko (Comrat, Ceadir-Lunga, Vulcanesti) / Moldavsko

Popis projektu:

Podpora prevence a léčby diabetu v Moldavsku přímo navazuje na předchozí aktivity, kterým se zde Charita ČR věnovala již od roku 2013.

Zaměří se na nový udržitelný model školení lékařů a zdravotnického personálu, kdy 72 lékařů a 108 sester z okresních zdravotních center nejprve projde čtyřdenním školením pro školitele a následně začne v rámci stávajícího systému celoživotního vzdělávání zdravotnického personálu předávat nabyté zkušenosti kolegům nejen na svém pracovišti. Stejného kurzu se zúčastní rovněž 20 učitelů z 5 vyšších odborných zdravotnických škol v Balti, Cahulu, Orhei, Ungheni a Kišiněvě, a to za účelem obohacení studijních osnov. Pro potřeby školení se vytiskne aktualizovaná brožura „Podpora ke kurzu – Co potřebuje vědět pacient trpící cukrovkou?“, doplněná o slovníček základních pojmů z oblasti diabetu, sešit pro vedení osobní evidence hladiny glukózy a zdravé recepty vhodné pro diabetiky. Řadu studijních materiálů získají účastníci také elektronicky.

Vyškolení lékaři následně uspořádají dvoudenní kurzy o problematice cukrovky pro celkem 300 lékařů a 500 zdravotních sester. Na odborných školách proběhne 20 pilotních lekcí vedených učiteli.

V pěti okresních zdravotnických zařízeních budou probíhat skupinové konzultace pro pacienty pod vedením vyškolených zdravotních sester. Setkání skupin se uskuteční minimálně 4 krát za 6 měsíců. Během nich pacienti získají informace o diabetu a jeho komplikacích, stejně jako o zdravém životním stylu, povolených a zakázaných potravinách, fyzickém cvičení a podobně. Pacienti si sami pravidelně změří hladinu krevního cukru a proberou se sestrami či lékaři svůj současný zdravotní stav. V neposlední řadě obdrží balíčky s informačními brožurami a testovacími materiály.

Veřejnost se dozví o prevenci a léčbě diabetu díky nejméně 7 článkům publikovaným v médiích a četným akcím ku příležitosti Světového dne diabetu v podobě veřejně přístupných konferencí s možností nechat si otestovat hladinu krevního cukru. Součástí akcí se stanou i přednášky specialistů, diskuze, promítání videí aj.

V červenci 2017 se uskuteční závěrečná konference seznamující moldavskou veřejnost s výsledky projektu a s příklady dobré praxe z celého Moldavska.

Rozpočet celkem: 5 263 600 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura, Charita ČR - Tříkrálová sbírka

Logo ČRA.