Serjožka - chlapec, který dává radost

Serjožka - chlapec, který dává radost

Serjožka je patnáctiletý chlapec, který žije se svým tatínkem v moldavském Kišiněvě. Po narození prodělal dětskou mozkovou obrnu a od té doby se nemůže hýbat ani mluvit. Má ochrnuté obě dolní i horní končetiny a postižené byly i svaly obličeje. Stačilo by jen pár operací, aby se mu zlepšil život.

Pokud by Serjožka podstoupil několik operací končetin a obličejových svalů, jeho život i život jeho otce by se stal mnohem veselejší. Díky operacím horních končetin a obličeje by chlapec mohl samostatně jíst a také mluvit.

O Serjožku se stará jeho otec Ivan, a to 24 hodin denně. V Moldavsku bohužel zatím neexistují žádné stacionáře či odlehčovací služby, kde by Serjožka mohl být po dobu, kdy je jeho táta v práci. Jediná možnost je umístit dítě nastálo do dětského domova, což Ivan odmítá.

Serjožka a jeho táta pobírají od státu 1.110 Kč (z toho na chlapce je 960 Kč a na otce 150 Kč). Toto jsou jejich veškeré přijmy, z nichž platí jídlo a bydlení včetně topení. Otec nikdy nebude mít možnost zaplatit chlapci operace a vše je komplikované ještě tím, že takové operace se dělají nejblíže v ruském městě Tula.

Serjožka potřebuje šest operací a celkové náklady činí: 152.000 Kč, z toho náklady na jednu operaci tvoří:

  • šest operací – 91.200 Kč (jedna 15.200 Kč)
  • zpáteční cesta pro dvě osoby Kišiněv-Tula – 5.000 Kč
  • náklady na doprovod (ubytování a strava pro otce) – 5.000 Kč

Na operace pro Serjožku můžete přispět zasláním finančního daru na

sbírkové konto č. 55660022/0800, variabilní symbol 125.

Všem dárcům srdečně děkujeme.