Setkání na Komratské univerzitě přineslo slibné plány do budoucnosti

Setkání na Komratské univerzitě proběhlo za pozornosti médií (Akce proběhla díky Programu transformační spolupráce MZVČR (foto: gagauzmedia.md).

30. listopadu 2015 se na Komratské univerzitě uskutečnilo veřejné setkání na téma Zapojení mládeže do veřejného života v obci. Celkem se na půdě univerzity sešlo 101 návštěvníků odlišných etnik pocházejících z autonomního územního celku Gagauzie: samotní studenti, členové takzvaných akčních skupin, již dříve zde založených Charitou ČR, místní obyvatelé, novináři i zástupci obcí zapojených do aktivit Charity ČR.

Setkání se účastnili zejména mladí lidé (foto: gagauzmedia.md).Na událost zvaly širokou veřejnost plakáty, oznámení i billboardy umístěné na veřejných prostranstvích Komratu (hlavního města Gagauzie). Lidé na ně mohli narazit například na radnici či univerzitě, v parcích nebo na úřadech.

Akce se nesla v přátelském duchu, kdy členové akčních skupin mládeže ze všech pěti zapojených obcí (Cairaclia, Cazaclia, Gaidar, Ceadir-Lunga, Vulcanesti) prezentovali své aktivity uskutečněné díky malým grantům. Představili současně i výzvy, kterým čelili, nebo své nově nabyté zkušenosti. Na závěr se zamysleli nad změnou osobního přístupu k občanské aktivitě.

I studenti Komratské univerzity – společně s děkanem – představili vlastní způsob zapojení do obecního života i do dobrovolnické práce. Zdůraznili zejména aktivity věnované zranitelným dětem a seniorům, za jejichž účelem nedávno založili občanskou iniciativu “Hřejivé ruce” (“Warm hands”).

Během oběda se naskytl prostor pro diskuzi o důležitosti osobního rozvoje mladých lidí a jejich rozhodovacích schopností. Padaly během ní i dotazy na možnost založit vlastní neziskovou organizaci v rodných vsích. Jiní se zajímali spíše o dobrovolnictví pro spolky již existující.  

Setkání posloužilo jako dobrá platforma k posílení spolupráce mezi obcemi, univerzitním prostředím i místními úřady, přičemž slibuje velký dopad pro region. Významné osobnosti spolu se zaměstnanci univerzity mladé lidi podpořily a slíbily jim pomoc při jejich aktivitách. Někteří dokonce již navázali spolupráci a naplánovali společnou činnost, na jejíž výsledky se můžeme těšit v blízké budoucnosti. Díky masivní reklamní kampani projevil zájem o spolupráci i komratský Vědecký institut.

V Gagauzii působí Charita ČR ve spolupráci s Asociací rozvoje podnikání žen – Success. Činnost Charity ČR v této oblasti finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Setkání se účastnila i občanská společnost, novináři a zástupci obcí (foto: gagauzmedia.md).Akce proběhla díky Programu transformační spolupráce MZVČR (foto: gagauzmedia.md).