Tvůrčí dílny pro znevýhodněné děti z obce Bendery

Tvůrčí dílny pro znevýhodněné děti z obce Bendery

Fenomén opuštěných dětí je smutnou realitou Moldavska. Většina bezprizorných dětí končí v neutěšených podmínkách státních institucí, kde se jim dostane pouze hrubého pokrytí základních materiálních potřeb a kde používané metody odpovídají sovětskému modelu výchovy. Po letech strávených v ústavním zařízení je pak návrat do normálního života velmi složitý.

Ústavy sociální péče svádějí nekončící boj s nedostatkem peněz, nedostává se ani kvalifikovaného personálu s individuálním přístupem k dětským klientům. Chovanci odtrženi od ostatního světa zde ztrácejí jednak rodinné vazby, jednak základní společenské návyky.

Charita již několik let pracuje s ohroženými dětmi v městečku Bendere. Přísné zákony postsovětské Podněsterské republiky, ve které se Bendere nachází, znemožňují nevládním organizacím vyvinout alternativu státní ústavní péči o děti. I přesto se s podporou rakouského Ministerstva práce a sociálních věcí podařilo zřídit první centrum na ochranu a reintegraci opuštěných dětí.

Tvořivé dílny, které Charita v rámci centra provozuje, nabízejí dětem nejen efektivní způsob, jak aktivně a smysluplně trávit volný čas, tak zároveň i příležitost k rozvoji sociálních a profesních dovedností a k rozvoji osobnosti vůbec. V nabídce činnosti naleznete např. malbu na textil, výrobu drobných hraček (loutek), vyšívání, práci se dřevem, ale i divadelní kroužek.

Velmi důležitou součástí programu zaměřeného na sociální inkluzi je kontakt dětí z úplních rodin s dětmi ze sirotčince, dětmi s různým postižením a dětmi jinak znevýhodněnými.

Partneři: Charita Moldavsko
Zdroje financování: Tříkrálová sbírka Charity ČR