Výsledky výzkumu o situaci opuštěných dětí

Výsledky výzkumu o situaci opuštěných dětí

Na konci listopadu se v moldavském Kišiněvě uskutečnila diskuse u kulatého stolu s cílem prezentace výsledků výzkumu o situaci moldavských dětí opuštěných v důsledku pracovní migrace rodičů.

Informace získané provedeným celonárodním šetřením jsou pro relevantní ministerstva výchozím bodem pro zaujetí stanoviska k fenoménu opuštěných dětí a hledání jeho řešení na systémové úrovni.

Konference se zúčastnilo přes sto osobŠetření vedené odborníky z Moldavské státní univerzity probíhalo v těsné spolupráci s Ministerstvem práce, sociální ochrany a rodiny Moldavska a bylo podpořeno řadou významných donorských institucí, jako EU, UNFPA, Světová banka a Česká rozvojová agentura.

Prezentace výsledků se zúčastnili zástupci moldavského Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny, EU delegace, IOM, Velvyslanectví České republiky v Moldavsku a samozřejmě Charity ČR, která projekt „Podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými dětmi“ v Moldavsku realizuje za finanční podpory České rozvojové agentury.

Fotografie v úvodu: Na konferenci vystoupila též Valentina Buliga, ministryně práce, sociální ochrany a rodiny Moldavska (druhá zleva)