Sbírka pro Mykolovu rodinu

Mykolova rodina

87 550 korun se čtyři týdny po otevření účtu vybralo na podporu rodiny tragicky zesnulého Mykoly (stav k 31. lednu). Děkujeme všem 142 štědrým dárcům! Šestadvacetiletý Mykola Shuruta zahynul 7. prosince v továrně „Borgers” na Rokycansku. Smrtelný úraz utrpěl při manipulaci s lisem. Zanechal po sobě manželku a dvě malé děti. Sbírka i nadále probíhá - děkujeme všem, kdo jejím prostřednictvím pomohou mladé vdově překlenout nějtěžší období.

Mykola přijel do České republiky vydělat peníze pro svou rodinu, která žije na západní Ukrajině. Byl jejím jediným živitelem. Jeho žena se doma stará o dvě děti ve věku pěti a dvou let. Jedno dítě je navíc od narození zdravotně postižené a potřebuje zvláštní péči. Proto byla vyhlášena sbírka, jež má za cíl pomoci rodině překonat aktuální období po Mykolově smrti a vyřešit praktické záležitosti, kterým nyní čelí.

Chcete-li podpořit Mykolovu ženu a jeho děti, použijte bankovní účet „Charita pro Ukrajinu“ 55660022/0800.
Pro identifikaci platby zadejte variabilní symbol 1041.
Pro platby ze zahraničí uveďte SWIFT: GIBACZPX a IBAN: CZ79 0800 0000 0000 5566 0022.

Zřizovatelem sbírky je Charita Česká republika. Sbírku podporuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Diakonie ČCE – Západ.

Pět procent z vámi darované částky putuje dle zákona 117/2001 O veřejných sbírkách na pokrytí režijních nákladů sbírky.

Kontakty: martina.tomanova@charita.cz, tel. 731 646 938