Dodali jsme křesla na dialýzu

Dodali jsme křesla na dialýzu

Srbské nemocnice se potýkají s nedostatkem prostředků na modernizaci vybavení, a proto Charita ČR dodala s využitím prostředků České rozvojové spolupráce deset dialyzačních křesel, které umožňují pohodlnou déletrvající polohu pacienta a splňují požadavky na moderní péči.

Předávání křesel na dialýzuz na konci ledna 2011Oddělení hemodialýzy fakultní nemocnice Dr. Dragiša Mišoviće je jedno z nejmodernějších v Srbsku. Na začátku roku 2011 dostala nemocnice moderní křesla. Pacienti, na rozdíl od většiny ostatních nemocnic v Srbsku, budou mít možnost během dialýzy sedět, což působí příznivě na jejich psychiku oproti tradičnímu využití lehátek. Pacient má pocit, že není na zákroku „v nemocnici“, ale je zde pouze dočasně. Tuto atmosféru napomáhá utvářet také možnost připojení k bezdrátovému internetu v rámci nemocnice nebo sledování televize na instalovaných LCD panelech.

Krom komfortu pacientů na místě při dialýze dodávka také umožnila zvýšení denní kapacity z 30 na 80 pacientů. Dříve museli nemocní dojíždět kvůli dialýze na 40 kilometrů vzdálené pracoviště, nyní jim budou poskytovány služby přímo na oddělení v jejich nemocnici.

V rámci projektu, financovaného Českou rozvojovou agenturou v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, proběhlo také školení lékařů a lékařského personálu v užívání a údržbě dodaného vybavení.

Logo Česko pomáhá