V Srbsku zkvalitňují péči o oběti domácího násilí

Hromadné foto všech účastníků školení.

V polovině května proběhlo v Srbsku třídenní školení na téma psychosociální podpory obětem domácího násilí. Ve spolupráci s Charitou ČR jej pořádala nevládní organizace Oaza Sigurnosti, a to pro dvanáct budoucích školitelů.

Školení vedl český psychoterapeut Stanislav Opelka.Přestože každá druhá žena v Srbsku trpí nějakým druhem domácího násilí, zůstává ochrana obětí v Srbsku velmi omezená. Dle průzkumu financovaného Evropskou unií a Českou rozvojovou agenturou navíc domácí násilí nahlásí pouze 10 % jím trpících žen, a to především kvůli nedůvěře v moc úřadů jejich situaci řešit.

Školení slibujícího zlepšení podmínek na místní úrovni se účastnili pracovníci Oazy Sigurnosti, stejně jako zaměstnanci center sociální práce z šesti obcí (Aranđelovac, Topola, Batočina, Lapovo, Rača a Knić), kteří hrají klíčovou roli při práci s obětmi domácího násilí.

Školení vedl český odborník a psychoterapeut Stanislav Opelka, a to interaktivní formou využívající mnoho praktických příkladů. Dovedl díky ní zaujmout své posluchače, kteří v současné době předávají nabyté zkušenosti a dovednosti ostatním zaměstnancům center v šesti obcích, čímž se zkvalitní služby pro lidi trpící domácím násilím.

Během školení se ukázalo, že v srbských obcích zatím nepatří mezi běžné školicí praktiky interaktivní činnosti. Lépe k nim přistupovali zaměstnanci Oazy Sigurnosti, kteří již v minulosti prošli několika školeními a zejména při hraní rolí se ujali vůdčího postavení. Přesto se na programu snažili aktivně podílet všichni účastníci a práci školitele hodnotili jako výbornou.

Aktivity Charity ČR na podporu srbských místních samospráv v boji proti domácímu násilí finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

transition_lg