SenegalSenegal

Charita ČR se od roku 2006 podílela na projektu rakouské Charity, který se zaměřil na emancipaci žen v Senegalu. Pomáhal tamějším ženám zjednodušit přístup ke kvalitní pitné vodě. Následně v roce 2009 díky dotaci Ministerstva zahraničních věcí pomoc v zemi pokračovala, a to kopáním studní a jejich předáním lidem z provincie Tambacounda.

Předání dokončených studní vesnickým komunitám

Předání dokončených studní vesnickým komunitám

V roce 2009 pokračovala Charita ČR díky dotaci MZV v kopání studní v provincii Tambacounda. Čtyři nově vyudované a dvě rekonstruované vesnické studny předala pod správu vesnických komunit. Budoucí údržbu zajistí organizační skupiny tvořené místními obyvateli.

Chudoba má tvář ženy

Přestože Senegal může v africkém kontextu sloužit za příklad politické stability, neplatí to o rozvoji země ani o potlačování chudoby, který zůstává alarmující. Senegal patří mezi 50 nejméně rozvinutých zemí. Podle posledních odhadů žije v Senegalu více než 12 miliónů obyvatel, z nichž většina, zejména ve venkovských oblastech, žije na hranici chudoby.

Podpora žen v oblasti Tambacounda

Podpora žen v oblasti Tambacounda

Charita ČR se od roku 2006 podílí na projektu „Profemme“ realizovaném Caritas Austria v jihozápadní části Senegalu. Projekt se zaměřením na emancipaci žen Charita ČR podpořila s cílem zjednodušit přístup ke kvalitní pitné vodě. Přítomnost studny přímo ve vesnici znamená pro ženy významnou časovou úsporu, přispívá ke snížení výskytu infekčních onemocnění a umožňuje pěstitelskou činnost v období sucha.