Srí LankaSrí Lanka

Charita Česká republika působila na Srí Lance zejména v roce 2004, kdy zemi zasáhla vlna tsunami a zemřely tisíce lidí. Po zajištění základní humanitární pomoci následovaly snahy obnovit život na postižených pobřežích. V roce 2009 Charita ČR poskytovala pomoc v uprchlických táborech po skončení déletrvajícího válečného konfliktu. V průběhu let 2006 až 2009 také pomohla vybudovat 20 školek pro výuku dětí předškolního věku.

Podpora předškolního vzdělávání

Podpora předškolního vzdělávání

Charita ČR pomohla vybudovat 20 školek pro výuku dětí předškolního věku, zmodernizovala vyučovací metodu a podpořila prohloubení profesních odborností pedagogů. Hotové školky vybavila nábytkem, hračkami a učebními pomůckami. U školek se postavila i malá dětská hřiště.

Zásobování uprchlických táborů pitnou vodou

Zásobování uprchlických táborů pitnou vodou

Po skončení válečného konfliktu na Srí lance v květnu 2009 Charita ČR i nadále pomáhala uprchlíkům v táborech na severu Srí Lanky, dodáváním pitné vody a při odklízení odpadků.

Humanitární pomoc válečným uprchlíkům 2007

Humanitární pomoc válečným uprchlíkům 2007

Tsunami, které na konci roku 2004 zasáhlo Srí Lanku, jen dočasně zklidnilo již 25 let trvající ozbrojený konflikt. Charita ČR během svého působení na Srí Lance pomáhala také válečným uprchlíkům v provincii Batticaloa.

Srí Lanka – Pomoc oblastem postiženým tsunami

Srí Lanka – Pomoc oblastem postiženým tsunami

Charita Česká republika začala na Srí Lance působit po zásahu ničivé vlny tsunami v roce 2004, kdy na severním, východním a jižním pobřeží zemřely tisíce lidí. Aktivitami se zaměřila zejména na obnovu života na postižených pobřežích.

Krátké zprávy o projektech na Srí Lance

Souhrn krátkých zpráv ze Srí Lanky

Příběhy rybářů

Životní příběhy dvou rybářů ze Srí Lanky