Charitní pomoc ukrajinským uprchlíkům probíhá i v Rusku

Charitní pomoc ukrajinským uprchlíkům probíhá i v Rusku

Od září 2014 pomáhá Charita Jižní Rusko ukrajinským uprchlíkům, kteří přišli například do města Rostov. Poskytuje jim jídlo a balíčky s hygienickými potřebami, ložní prádlo a dětskou výživu. Mnoho uprchlíků se vyjádřilo kladně o přiměřenosti balíčku potravin, které vydrží delší dobu.

Charita Jižní Rusko má od roku 2002 mnoho zkušeností s poskytování humanitární pomoci. Ale každý nový projekt má svá specifika. V případě pomoci uprchlíkům z Ukrajiny se jedná o první projekt, kdy příjemci pomoci této ruské Charity jsou cizinci, což sebou přináší určité problémy.

V prvních měsících po začátku konfliktu v Donbasu mnoho uprchlíků doufalo, že se situace na Ukrajině změní a budou se moci vrátit do normálního života ve své vlasti. Bohužel tyto naděje se nenaplnily. Oficiálně přišla řada uprchlíků do oblasti Rostov, aby si vyřídili své soukromé záležitosti.  Proto nejsou ve všeobecných statistikách zaznamenáni jako uprchlíci. Nyní si uvědomují, že brzy bude třeba volit mezi možnostmi zůstat v Rusku, nebo se vrátit domů. Z rozhovorů s uprchlíky charitní pracovníci pochopili, jak je pro mnohé z nich těžké dospět k jednoznačnému rozhodnutí.

Jiná část uprchlíků měla od počátku v plánu zůstat v Rusku, zejména rodiny s dětmi, které mají v Rusku nějaké příbuzné. Snaží se přizpůsobit normálnímu životu na novém místě, tedy najít si bydlení, práci, zařídit dětem chození do školy.

Vadim Naboychenko, koordinátor Diecézní Charity Jižní Rusko pro humanitární projekty

Zpráva převzata z internetových stránek Charity Jižní Rusko.

Předávka humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům v ruském RostověPředávka humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům v ruském Rostově