Charity stojí při lidech na Ukrajině

Charity stojí při lidech na Ukrajině

Charita Ukrajina čelí rostoucím výzvám při řešení humanitární krize způsobené konfliktem na východu země, kde se situace i nadále zhoršuje.

Úřad OSN pro koordinaci humanitární pomoci (OCHA) ve zprávě z 13. srpna uvádí, že se počet vysídlených osoby (tedy těch, kteří museli opustit své domovy a odejít do jiné části země) zvýšil na 155 800, zatímco více než 188 000 lidí uprchlo z východní Ukrajiny hledat útočiště v Ruské federaci. „Tyto okolnosti nutí Charitu Ukrajina vynaložit veškeré možné úsilí na pomoc lidem ve východní části Ukrajiny, stejně jako těm, kteří byli z bezpečnostních důvodů donuceni odejít do západní části Ukrajiny," říká Andrij Waskowycz, prezident Charity Ukrajina.

Působení v celé zemi

Charita Ukrajina zajistila či zajišťuje v celé zemi pomoci v reakci na právě vzniklé problémy, pomohla a pomáhá tak:

 • více než 2200 zraněných během protestů na náměstí Majdan
 • rodinám 167 zabitých lidí během protestů na námětí Majdan a rodinám 32 od té doby pohřešovaných lidí
  přes 2 000 vysídlených obyvatel Krymu
 • stále rostoucímu počtu vysídlených a obětí vojenských operací ve východní Ukrajině 

Zaměření na lékařské ošetření

Svou pomoc zaměřuje zejména na lékařskou péči, jak fyzickou, tak psychickou. Jedná se především o:

 • zdravotní péči a rehabilitaci zraněných;
 • lékařskou, sociální a materiální pomoc obětem a rodinám zemřelých během protestů na Majdanu;
 • psychoterapeutickou pomoc obětem a svědkům násilí během masových protestů;
 • psychoterapeutickou pomoc obětem a svědkům válečných operací ve východní části Ukrajiny;
 • péče o vysídlené osoby z Krymu a východní části Ukrajiny;
 • reakci na humanitární krizi na východní Ukrajině (nový program pomoci byl zahájen v srpnu).

 
Lidé vysídlení z Krymu: boj s emocemi a drsnou ekonomickou skutečností

Maria, žena, která odešla z Krymu do západní části Ukrajiny„V databázi Charity Ukrajina máme všehovšudy 2 028 registrovaných osob. 1 356 lidí dostalo potravinovou a 1 395 nepotravinovou pomoc, 482 získalo bydlení," informuje Hryhorij Seleshchuk, koordinátor Charity Ukrajiny pro práci s vysídlenými osobami, když mluví o lidech z Krymu.

Jsou zcela odlišní od obyvatel v západní Ukrajině. Historicky a nábožensky. Pro mnohé z nich znamenalo opustit své domovy a odstěhovat se do jiných částí země velmi obtížné rozhodnutí. Smutné rozhodnutí. Spolu s citovým strádáním musí čelit také tvrdé ekonomické realitě, v níž se dnes Ukrajina nachází. Hledání nového zaměstnání nebo jakákoliv pomoc od státu bude vyžadovat čas a energii.

Maria, žena, která se přestěhovala z Krymu a přijímá pomoc od Charity Khmelnytskiy, vypráví svůj příběh: „Přišli sem jen tři z nás, dvě děti a já. Moji rodiče zůstali na Krymu. Rozhodli jsme se opustit svůj domov, protože zůstat tam bylo hrozné. Přestěhovali jsme se do neznámého města s neznámými lidi a bez našich obyčejných věcí. Myslela jsem, že tady nebudeme mít nouzi. Ale jsme nyní vděční za veškerou poskytnutou pomoc."

Východní část: Člověk v nouzi a chlad zimy se blíží

Situace na východní Ukrajině má za následek zvětšující se proud uprchlíků, kteří se snaží uniknout místům, kde se bojuje. Od poloviny dubna do 7. srpna zemřelo na východní Ukrajině asi 1 543 lidí a 4 396 jich bylo zraněno. Podle Pozorovatelské mise OSN pro lidská práva na Ukrajině je od poloviny dubna hlášeno 465 nezvěstných osob.

Charita Ukrajina dodává vodu mj. ve městě SlovyanskVe městě Slovyansk, které je konfliktem velmi tvrdě zasaženo, patří do doněcké oblasti, kde Charita Ukrajina poskytla více než 100 tisíc litrů pitné vody. Kromě toho pomůže od září obnovit bezpečný a důstojný život pro lidem postiženým konfliktem ve Slovyansku a okolí. Nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva (ženy, děti, lidé starší, postižení) a dvěma mateřským školám poskytne sklo a izolační materiál na okna a zajistí opravu nebo výměnu rozbitých oken. Celkově plánuje pomoci čtyřem tisícům lidem v jejich domácnostech a 200 až 400 dětem.

Bohužel, pobyt ve východních oblastech Ukrajiny je velmi nebezpečný i pro pracovníky Charity. „Velkým nebezpečím pro všechny humanitární pracovníky je, že se v oblasti stále bojuje. A oni svou cestou do těchto míst riskují zastřelení," říká Andrij Waskowycz.

Počasí faktor: další výzvou, aby zohlednila

Protože se zdá, že konflikt jen tak neskončí, je největší výzvou, před kterou Charita Ukrajina nyní stojí, najít přiměřené bydlení pro všechny vysídlené osoby během chladných měsíců na podzim a v zimě. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu prchajících z míst bojů na východu země a k nepředvídatelnosti vývoje konfliktu má Charita Ukrajina potíže odhadnout skutečné a konečné množství úkrytů, které by bylo zapotřebí.

„Tvrdě pracujeme na to, abychom našli úkryt pro každého. Tento konflikt se stává humanitární krizí a Charita Ukrajina si velmi velkorysosti partnerů a dárců, kteří přichází mimo jiné z řad celosvětové charitní rodiny a kteří nám pomáhají posloužit lidem v nouzi v těchto těžkých dobách pro naši zemi," říká Andrij Waskowycz.

Přehled současné humanitární pomoci

Charita ČR poskytuje lidem, kteří opustili východ Ukrajiny a usadili se jinde v zemi, zejména jídlo, oblečení a obuv, hygienické balíčky, ubytování a dopravu, právní pomoc, jako je poradenství a podporu při vyřizování dokladů a dalších dokumentů. Zajišťuje navazujíc sociální pomoc při zvykání si v novém místě, tedy v novém městě či obci, či při hledání zaměstnání. Nabízí psychologickou podporu a konzultace, včetně předběžné diagnostiky, tým a přímé práce s dětmi a dospělými. Svou největší pozornost věnuje především těhotným ženám, velkým rodinám a rodinám, kde žijí starší či tělesně postižení.

Předběžně je pomoc vyčíslena pro přibližně dva tisíce osob, kterým pomáhají oblastní Charity ve městech Ivano-Frankivsk, Lvov, Kolomyia, Novovolynsk, Drohobyči a Sokal v částce 4,46 mil UAH (přibližně 7,56 mil. Kč).

Charita Česká republika podporuje všechny aktivity Charity zejména finančně. Vyhlásila také sbírku Charita pro Ukrajinu, kam mohou čeští dárci zasílat své finanční dary, které budou použity na dodávky jídla, oblečení a dalšího materiálu potřebným lidem na Ukrajině, kteří museli opustit východ země.

Více informací poskytne Vladislav Vik, koordinátor humanitární pomoci na Ukrajině – vladislav.vik@charita.cz, 731 604 323.

Lze rovněž kontaktovat přímo Charitu Ukrajina: Nadiyi Chorna-Bokhniak, manažerka pro PR Charity Ukrajina v Kyjevě - pr@caritas-ua.org, +38 044 67 60 80, +38 099 090 23 55.