Ocenění našeho partnera na Ukrajině

Ocenění našeho partnera na Ukrajině

Caritas Kolomyja, jeden z partnerů Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) na Ukrajině, zvítězila v celostátní ukrajinské soutěži "Dobročinna Ukrajina - 2012" v kategorii "Filantrop - regionální charitativní organizace". ACHO partnera podporuje již více než šest let, a tak se z tohoto ocenění raduje spolu s pracovníky z Kolomyi.

„Je to pro náš výjimečná událost. Potvrzení správnosti a kvality naší práce na Ukrajině a já chci za ACHO poděkovat všem, kteří podpořili a podporují tyto naše aktivity na Ukrajině. Dárce jednotlivce, firmy, naše místní Charity, ale také dárce Tříkrálové sbírky, ze které jsme naši činnost na Ukrajině také financovali.“ řekl P. Rostislav Strojvus, koordinátor projektů ACHO na Ukrajině.

„Vítězství v celostátní soutěži byl mimořádným příjemným překvapením.“ komentoval Sergei Tryf'yak, ředitel Kolomyjske Charity. „Naše vítězství je výsledkem tvrdé každodenní práce zaměstnanců Charity. Do značné míry také patří lidem a organizacím, kteří důvěřují a pomáhají naši Charitě.“ dodal. Stejně tak poznamenal, že taková vyznamenaní jsou důležitá, protože jsou důkazem, že Charita se pohybuje správným směrem.

Této organizaci ACHO pomáhalo s rozjezdem sociálního podnikání, pořízením lisu na ovoce. Trvale podporuje fungování a rozvoj jejich farmy. Další pomoc se týkala mimořádných událostí, jako byly povodně či chřipková epidemie. Pravidelně této organizaci ACHO poskytuje dobrovolníky, humanitární zásilky a podporuje také školení jejich zaměstnanců. I přes tuto organizaci každoročně míří spousty vánočních balíčků pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin.

V posledních letech Caritas Kolomyjsko - Chernivetské eparchie uskutečnily spoustu sociálních projektů a tradičně pořádá velké charitativní akce. Kolomiyská Caritas je vnímána jako, spolehlivý přítel všech lidí, kteří jsou v těžkých životních situacích. Aktivní činnost této organizace a kreativita byla tím, co zaujalo v této soutěži.

Vedle ACHO tuto ukrajinskou organizaci podporují také Slovenská katolícka charita a Spišská katolícka charita. Momentálně se intenzivně pracuje na rozšíření farmy otevřením včelařství.

Charitativní vývoj na Ukrajině je důležitým faktorem v rozvoji ukrajinské společnosti obecně, přesvědčení organizátory národní soutěže Dobročinna Ukrajina - 2012, kterou založila Asociace neziskových organizací Ukrajiny k určení nejlepších mecenášů a nejúčinnějších dobročinných iniciativ na Ukrajině o rozvoj filantropie jako příklad efektivní práce s komunitou a efektivním způsobem řešení naléhavých sociálních problémů.

Podrobnější informace:
P. Rostislav Strojvus, koordinátor humanitární pomoci na Ukrajině, tel. 731 621 261
Marek Navrátil, tiskové odd. Arcidiecézní charity Olomouc, mobil: 739 526 278, e-mail: tiskove.acho@acho.charita.cz