Ukrajina chce prohlubovat spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc

Ukrajina chce prohlubovat spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc

Arcidiecézní charitu Olomouc (ACHO) navštívil ve středu 4. července 2012 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice Ivan Grytsak. Setkal se zde s ředitelem ACHO Václavem Keprtem a koordinátorem humanitárních projektů ACHO  pro ukrajinské projekty, P. Rostislavem Stroyvusem.

„Přijel jsem vám poděkovat za vaši dlouhodobou práci na Ukrajině,“ řekl v úvodu neformální schůzky velvyslanec, jenž se dále zajímal o program spolupráce ACHO s ukrajinskými partnery na letošní rok. Projevil ochotu podpořit tato partnerství a projekty svou osobní autoritou a pomoci tak vzájemnou spolupráci dál rozvíjet ve prospěch potřebných lidí.

„Pro ACHO i pro mne je práce v ukrajinských projektech, v nichž se angažujeme už 10 let, srdeční záležitostí,“ odvětil ředitel ACHO Václav Keprt. Když jsem poprvé přijel na Ukrajinu, setkal jsem se s dětmi, které nemohly chodit do školy, protože neměly boty. Snažíme se tedy posílat na Ukrajinu nové věci, ne odpad.“ Informoval pak o projektu Vánoční dárek“, který ACHO pořádá každý rok před Vánocemi. „Vydáme vždy seznam nejpotřebnějších dětí s údaji o jejich věku, výšce, velikosti bot i s informací o potřebném nebo vytouženém dárku. Konkrétní jména si pak rozeberou Charity v arcidiecézi a rozdají zájemcům, kteří jednotlivým dětem pořídí dárek „na míru“. Tato akce je velmi úspěšná na obou stranách – té ukrajinské i české. Je velmi osobní a  nese poselství Vánoc od člověka k člověku.

 P. Rostislav Stroyvus pak velvyslance informoval o jednotlivých projektech a jejich výsledcích. „Je skutečností, že od počátků spolupráce jsme je posunuli mnohem dál. Naší snahou byla změna pohledu ukrajinské společnosti na situaci potřebných lidí a také snaha změnit pohled místních organizací na jejich podporu – nečekat na dary odjinud, ale pomoci si vlastními prostředky,“ dodal řeckokatolický duchovní.

Velvyslance pak stručně seznámil s jednotlivými projekty ACHO na Ukrajině. „Posledním z nich je Ovčí farma u Kolomyje. ACHO pro ni na začátku koupila 25 ovcí, které se staly základem stáda farmy. Narodila se první jehňata a dnes už má farma 150 ovcí, 3 koně a další zvířata. Jejich produkty – vlna, sýry a další produkty budou jedním ze zdrojů příjmů. Farma zaměstnává 5 stálých zaměstnanců a rozvíjejí se na ní další aktivity. Zdravotní rehabilitace pro vozíčkáře včetně hyppoterapie a pracovní terapie. Na pozemku farmy mají naši ukrajinští spolupracovníci také višňový sad a chystají se na chov včel. To vše pomůže samofinancování farmy a tamní Charity.“

Zmínil také využívání lisů na ovoce, které ACHO darovala Domovu pro chlapce v Bortnikách a Charitám Kolomyja a Ternopil. „Lisy využívají nejen pro své potřeby, ale slouží rovněž obyvatelům těchto oblastí. Výnos z nich domovu i Charitám pomáhá k finanční soběstačnosti.  „S využitím zkušeností z projektů ACHO s výrobou svící zahájila výrobu také dílna s tímto zaměřením v Lopatyně,“ dodal P. Rostislav.

Jak v rozhovoru zhodnotil velvyslanec, Ukrajina byla v historii většinou v područí sousedních národů, naposledy součástí SSSR. „Už za carského režimu nebyla zvyklá na pomoc církve lidem, naopak, pomoc Charity vždy směřovala k církvi.“ Jak dále řekl, sovětský režim oddělil církev od lidí, ta pomáhala spíš nemocnicím, ne však chudým. Dodnes to není její tradicí.  „Charita ukázala lidem na Ukrajině, že i církev pro ně může něco udělat,“ dodal Ivan Grytsak.

„Srovnávám situaci Ukrajinců v době, kdy jsme před 10 lety s pomocí začínali, s dneškem. Lidé nebyli zvyklí rozhodovat, čekali, až to někdo rozhodne za ně. Nebyli zvyklí na systém občanské společnosti, tj. dávat peníze nevládním dobročinným organizacím. Snažíme se tento postoj změnit, naučit je vlastní iniciativě. Stát by měl pochopit, že iniciativa občanů je pro něj velmi výhodná. Nevyřešíme všechnu bídu ukrajinských přátel, ale chceme jim dát impulzy, ukázat, jak na to,“ dodal na závěr setkání ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.

Ivana Jeništová, tisk. odd. ACHO,  Křížkovského 6/505, Olomouc, 772 00
tel. 585 229 380, 581 115 211
info@acho.charita.cz