Echo24: Charita v Gruzii transformuje zdravotní systém, pomáhá i těžce postiženým dětem
4. září 2020 Gruzie

Echo24: Charita v Gruzii transformuje zdravotní systém, pomáhá i těžce postiženým dětem

Systémové nastavování zdravotních standardů a snaha zpřístupnit zdravotní péči i těm, kteří si ji nemohou dovolit. Takové je hlavní poslání mise Charity Česká republika v Gruzii. Kromě úspěchů v oblasti práce s lidmi s tělesným a mentálním postižením nebo v paliativní péči, zvládli čeští pracovníci zareagovat také na koronavirovou nákazu a pro boj s ní gruzínské lékaře efektivně vyškolit.

"Nejpodstatnější pro nás bylo reagovat na situaci a na podmínky, které tam během covidové nákazy vznikly. S některými kolegy jsme tak například dodávali ochranné pomůcky, dezinfekci, v dalším projektu jsme zase například vytiskli informační letáky, prováděli screening populace. Tato situace nám ukázala, že dokážeme relevantně reagovat na nastalou situaci a být flexibilní," vypráví vedoucí gruzínské mise Charity Česká republika Jan Blinka.

Snimek obrazovky porizeny 2020-08-27 20-01-00

"Mohli jsme také ukázat, že jsme inovativní organizace s celou řadou nástrojů, jak i v situaci, které nastala během koronavirové pandemie, poskytnout tamějším lékařům řadu tréninků a vyškolit je ohledně covidu," uvedl Blinka. Během koronakrize měli pracovníci mise započaté projekty, které to samozřejmě ovlivnilo, ale ani tak nevznikl žádný problém, a to i kvůli velmi dobré spolupráci Charity s gruzínským ministerstvem zdravotnictví a také dalšími zde působícími organizacemi, dodal Blinka.

Gruzínské zdravotnictví je na poměrně dobré úrovni. Je však privatizované, a tak spíše dostupné jen pro ty, kteří si ho mohou dovolit. "I když máte zdravotní pojištění, ve většině případů nepokrývá všechny nutné náklady pro ošetření," říká Blinka s tím, že ve velkých městech je dostupnost zdravotní péče lepší, v regionech jsou ovšem velké problémy, a to jak s dostupností některých typů ošetření, vhodných přístrojů, tak i s kvalitou zdravotníků.

Úspěchy i za malé finanční prostředky

Pracovníci mise Charity ČR ve výkonu své činnosti většinou nepřicházejí do styku se samotnými pacienty. "My pracujeme spíše na té celostátní, systémové úrovni a nastavujeme obecné standardy. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vytváříme strategické dokumenty a protokoly," uvedl Blinka.

Například v rámci poskytování paliativní péče se čeští pracovníci charity věnují postiženým dětem. "V této oblasti se nezaměřujeme jen na o školení lékařů, ale také na poskytování přístrojů do právě budované jednotky paliativní péče v jedné z nemocnic. Zde bude dětem poskytována dvacetičtyřhodinová paliativní péče srovnatelná se standardy v České republice," sdělil Blinka.

Snimek obrazovky porizeny 2020-08-27 20-01-30

Za zřejmě největší úspěch práce české Charity v Gruzii považuje Jan Blinka již zmíněné obecné nastavování zdravotních standardů. "I za relativně malých finančních prostředků, které máme k dispozici z rozpočtu České rozvojové agentury, jsme schopni dosáhnout významných výsledků, a to právě v celkovém nastavování systému," je přesvědčen Blinka.

Pracovníci mise Charty Česká republika se snaží přenášet české zkušenosti do gruzínského prostředí. "Gruzie prochází transformací, kterou jsme si sami před lety prošli – například z velkých ústavů, kam se - zjednodušeně řečeno - nastěhují lidé s postižením bez ohledu na jejich individuální potřeby, přecházejí na menší, specializovaná zařízení komunitního typu, a právě v tomto procesu jim můžeme předat naši zkušenost" popsal Blinka.

Snimek obrazovky porizeny 2020-08-27 20-01-44

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008, v roce 2015 zde zřídila stálou pobočku. Zabývá se zdravotní a sociální péčí, ale také zemědělstvím a rozvojem venkova a environmentální problematikou. V rámci svých projektů, jež jsou hrazeny mj. Z rozpočtu České republiky či Evropské unie, poskytuje pomoc dětem s těžkým postižením a s poruchami autistického spektra a usiluje o větší sociální začlenění znevýhodněných osob a o silnější občanskou společnost v Gruzii. Česká Charita se rovněž snaží dbát na vysokou míru odpovědnosti vůči svým dárcům a partnerům a její činnost je založena na principech transparentnosti a efektivity.

Převzato s laskavým svolením serveru Echo24. Původní článek naleznete zde.