Gruzínci se školí v oblasti autismu
4. listopadu 2016 Gruzie

Gruzínci se školí v oblasti autismu

Již od loňského roku se Charita ČR v Gruzii zaměřuje na děti a mládež s poruchami autistického spektra (PAS). Nedávno například uspořádala školení o problémovém chování lidí s autismem a podnítila vznik návrhu na postup při diagnostikování autismu a zacházení s jím trpícími osobami. V zemi, kde pro děti s PAS neexistuje konkrétní proces pro začlenění do společnosti, a kde děti získávají status „osoby s postižením“ jen v kombinaci s dalšími vývojovými poruchami, se díky tomu o autismu mluví více, než kdy dřív.

Setkání pracovní skupiny.V Gruzii dle WHO (Světové zdravotnické organizace) trpí autismem průměrně každé 150. dítě a počet odhalených případů nadále roste. Aby se gruzínští úředníci, zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové a další odborníci blíže seznámili s danou problematikou, zúčastnili se v srpnu 2016 třídenního školení v Tbilisi vedeného dvěma zkušenými americkými odborníky. Kurz samotný se zaměřoval na problematické chování autistů v oblasti sexuality, tedy na téma, s kterým se gruzínští odborníci ještě nesetkali. Přesto se naučili rozumět chování a potřebám adolescentů a rovněž o nich komunikovat s rodiči, kteří dospívající autisty vychovávají.

Dále se na konci září na Institutu dětského vývoje při Iliově státní univerzitě konalo třetí sezení pracovní skupiny zaměřené na vytvoření systémových návrhů k identifikaci, diagnóze a způsobu jednání s lidmi trpícími PAS.

Přestože Charita ČR v Gruzii přispěla k seznámení se s autismem, vyškolení odborníci zatím působí pouze v Tbilisi. Navíc jen zanedbatelné procento rodičů tuší, kam se v případě potřeby obrátit pro pomoc a informace. Bohužel často ani zdravotnický personál neví, na koho se při práci s autisty nejlépe obracet.

Charita ČR se bude v Gruzii problematice PAS věnovat až do listopadu 2017. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Logo ČRA.