Gruzínskou Charitu povzbudil papež František
31. ledna 2017 Gruzie

Gruzínskou Charitu povzbudil papež František

V nedávné době prošla Charita Gruzie mnoha změnami i významnými okamžiky, ke kterým patřila mimo jiné i návštěva papeže Františka. Jednalo se o jednu z nejdůležitějších událostí během celého dvaadvacetiletého působení organizace.

Do Tbilisi papež František zavítal již na podzim roku 2016, kde promluvil k Patriarchovi Iliovi II. Během svého projevu zmínil tisíciletou přítomnost katolictví v Gruzii. „Mezi našimi společenstvími existují již od prvních století křesťanství významná pouta. Vzájemné vazby se upevnily a nyní se vyznačují srdečností a úctou, kterou šlo spatřit už ve vřelém přijetí mne samotného i mých vyslanců a zástupců.“

Papež také zdůraznil důležitost ohleduplnosti a lásky mezi obyvateli: „Pán nám dal lásku, abychom se navzájem milovali tak, jak on miluje nás (cf. Jn 15:12). Láska Pána nás vyzdvihuje, protože nám umožňuje povznést se nad nedorozumění v minulosti, nad reflektování přítomnosti a nad obavy z budoucnosti.“

Přímo s charitními pracovníky se papež setkal v rehabilitačním centru St. Camillo v Tbilisi, kde zhlédl vystoupení sehrané talentovanými pacienty centra i dalšími příjemci charitní pomoci. Všechny svojí přítomností povzbudil, inspiroval a motivoval k další práci i léčbě.

Článek byl upraven a převzat z blogu caritas.eu.