V Gruzii se učí lépe rozumět životu s handicapem
19. ledna 2017 Gruzie

V Gruzii se učí lépe rozumět životu s handicapem

Charita ČR společně se svými partnerskými organizacemi v prosinci 2016 představila výsledky roční spolupráce zaměřené na zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro osoby s postižením žijící v Gruzii.

Konference se konala v hotelu Holiday Inn Tbilisi. Akce pořádané v prostorách hotelu Holiday Inn Tbilisi se zúčastnili sociální pracovníci, lékaři a zdravotníci, zástupci nevládních organizací i pracovníci z Agentury pro sociální služby. Společně probírali problémy, kterým čelí lidé s postižením, když potřebují využít nějaké ze zdravotních nebo sociálních služeb.

Například Gruzínská společnost pro zdravotnické právo a bioetiku se podělila o vlastní zkušenosti s provozováním poradenské linky. Vedle fyzických i finančních bariér se lidé s postižením potýkají také s nedostatkem informací o dostupných programech či o jejich nepopiratelných občanských právech. Nedostatečnou shledali rovněž podporu školení odborníků pracujících s lidmi s handicapem, na kterou se snaží reagovat školením lékařů z venkova i Tbilisi v základních otázkách týkajících se péče o osoby s postižením.

Situace se přitom může významně změnit, pokud bude i nadále probíhat osvětová kampaň vedená ze strany Charity ČR, a podpora začlenění sociálních pracovníků do systému primární péče v Gruzii. Gruzínská asociace sociálních pracovníků na základě svých mezinárodních zkušeností věří, že multidisciplinární týmy tvořené zdravotníky a sociálními pracovníky zvýší úroveň zdravotních služeb a také dostupnost sociálních služeb pro osoby s postižením.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Logo ČRA.